Blekktjern, Klopptjern og Landfalltjern er stengt for krepsefiske

I år er det ikke lov å fiske kreps i Blekktjern, Klopptjern og Landfalltjern. Årsaken er at krepsebestanden må sikres.

Sist endret:

Drammens Sportsfiskere (DS) vil, på vegne av Drammen kommune som grunneier, holde oppsyn med vannene og krepsebestandene. Ulovlig krepsing kan bli politianmeldt.

Rødlistet

Edelkreps, krepsearten som vi finner i Drammensmarka, er en rødlistet art. Det betyr at edelkreps er en sjelden art som kommunen har et spesielt ansvar for å ta vare på. Likevel står det ikke i veien for å høste av overskuddet i vann der det er mye kreps. I år er altså ikke krepsebestanden stor nok til at det kan krepses i Blekktjern, Klopptjern og Landfalltjern.

Det er forskrift om ferskvannskreps, i tillegg til Drammen kommune som grunneier, som legger begrensinger på blant annet hvor, når og hvordan man har lov til å fiske kreps.

Krepsing om natten
SPENNENDE: Krepsing om natten er en stor opplevelse for både barn og voksne. Bildet er fra krepsing i Blekktjern da vannet var åpent for krepsefiske. I år må krepsebestanden i Blekktjern, Klopptjern og Landfalltjern få hvile for å ta seg opp igjen.