Bli med å redde naturmangfoldet

lupiner i en eng

Mange av dem er vakre, men fremmede arter er en trussel mot det biologiske mangfoldet. Derfor starter kampanjen Naturrusken - en dugnad for å rydde områder med fremmende arter – i disse dager.

Sist endret:

Det dukker stadig opp plantearter i Norge som stammer fra andre deler av verden. Disse artene er tatt med hjem fordi noen ville pynte opp i hagen, eller de har fulgt med som blindpassasjerer på reiser eller med varetransport.

Hvis de først får etablert seg og trives, vil slike arter raskt kunne ta over og fortrenge naturlig hjemmehørende arter. En del av grunnen til dette er at mange av dem ikke har naturlige fiender som holder dem nede, og at det i utgangspunktet er arter som formerer og sprer seg fort. Derfor gjennomføres det nå en dugnad for å fjerne noen av disse artene.

Konnerud og Svelvik

I Drammen utgjør blant annet planteartene kjempebjørnekjeks, kjempe-/parkslirekne, platanlønn, parkhagtorn, russekål, kanadagullris, lupin, hvitsteinkløver, rynkerose og kjempespringfrø en stor trussel mot biologisk mangfold.

– I år satser vi på å fjerne hagelupin, russekål og kanadagullris rundt idrettsområdene på Konnerud stadion og Solbakken idrettsplass i Svelvik, sier Malin Kristina Sørensen, skogsforvalter i Drammen kommune.

Hun forteller at det vil blir plassert ut avfallsbeholder (to ganger 1100 liter) på avmerket plassering for områdene. Der blir det også lagt ut avfallssekker for å ha fremmende arter opp i.

lilla hagelupiner
UØNSKET: Hagelupiner er vakre å se på, men de er en trussel for det naturlig e naturmangfoldet.

Takknemlige for hjelp

 Dersom du er ute og går en tur, har litt ekstra tid og samtidig vil bidra at våre naturlig hjemhørende plantearter skal leve videre, så er kommunen takknemlige for all hjelp vi kan få.

– Det kan være lurt å ta med seg hagehansker og eventuelt en spade, sier Sørensen.
- Og gjerne litt pågangsmot, tilføyer hun.

Avfallsbeholderne blir stående fra tirsdag 27. juni til og med tirsdag 11. juli.

Drammen kommunen vil også bidra ved å gjennomføre kantslått på områdene der maskin kommer til, men kommunen trenger hjelp med å fjerne planter som står vanskelig til og ut mot skogen.