Hvem fortjener byutviklingsprisen 2024?

6. juni skal byutviklingsprisen i Drammen deles ut for første gang. Nå kan du foreslå kandidater.

Sist endret:

Næringsforeningen, Universitetet i Sørøst-Norge og Drammen kommune har denne våren gått sammen om å opprette en byutviklingspris. Prisen skal deles ut for første gang på Innsikt 2024: Byutviklingskonferansen i Drammen.

Løfte frem det positive

Byutviklingsprisen er opprettet for å løfte frem positive trekk og historier for å inspirere og øke kunnskapen om hva som skaper en god byutvikling. Juryen er gitt et relativt åpent mandat. Prisen kan gå til enkeltmennesker, institusjoner eller bedrifter. Den kan gå til synlige og ikke-synlige byutviklingsgrep. Juryen kan også velge å dele ut hederlig omtale.

– Vi er glade for at institusjonene våre, Universitetet og Drammen kommune, ser verdien av å bruke tid og ressurser på å fremheve den eller de som har gjort en ekstraordinær innsats for å løfte byen og regionen vår, sier Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen.

En god samtale om byutvikling

Næringsforeningen har over 1000 medlemsbedrifter, de fleste i Drammen, Lier og Øvre Eiker og er et talerør for hele regionens næringsliv. En positiv byutvikling er avgjørende for at næringslivet skal vokse og utvikle seg og for at Drammen skal være en attraktiv by å bo og leve i.

– Prisen markerer at vi alle ønsker en levende og god samtale om hva som skaper en god by og at Drammen, som har vært en by mange har latt seg inspirere av, fortsatt skal være en by i utvikling, sier Kjølstad.

Invitert til å være med

Ideen om en byutviklingspris dukket først opp i et møte med alle partnerne bak Innsikt, som årlig arrangeres av Næringsforeningen i Drammensregionen. For at prisen skal ha et langt liv og være uavhengig av enkeltaktører, inviterte Næringsforeningen institusjonene i regionen til å være med i styringsgruppen som bekoster selve prisen, – et kunsthåndverk, og utnevner jury. Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge var umiddelbart positive.

– En god byutvikling krever innsats og engasjement fra mange. Drammen kommune synes derfor det er flott å delta i et offentlig/privat samarbeid som har som formål å løfte og heie frem personer, organisasjoner eller bedrifter som på ulike måter bidrar positivt til vekst og utvikling i Drammen, sier næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien.

– USN har over fire tusen studenter og medarbeidere som arbeider og lever i Drammen. En god byutvikling gjør Drammen attraktiv for flere studenter og gjør at flere ønsker å bli her etter utdanningen. Sammen med kommunen og næringsforeningen ønsker vi å gi en anerkjennelse til den eller de som gjør en forskjell for Drammen, sier spesialrådgiver ved USN, Duy Tho Do.

Styringsgruppe og jury

Toril Lislien og Duy Tho Do utgjør styringsgruppen for prisen sammen med Rune Kjølstad. De møtes en gang per år og foreslår jurymedlemmer. Jurymedlemmene er personlig oppnevnt.

  • Arild Eek (leder)
  • Lene Basma (nestleder)
  • Thomas Innstø
  • Cecilie Varsi
  • Cherine Randi Sellami
  • Tom Søgård
  • Karianne Braathen (sekretær)

Send inn ditt forslag nå

Har du forslag til et menneske, en organisasjon eller en bedrift som fortjener denne første byutviklingsprisen?

I så fall sender du en e-post med en begrunnelse til: karianne.braathen@nfdr.no.