Deler av turveien ved Ypsilon er sperret av

De over 100 år gamle murene langs Drammenselva trenger å oppgraderes. Utbedringsarbeider er planlagt til høsten, men en nylig foretatt forundersøkelse avdekket at tilstanden for muren nedstrøms Ypsilon er verre enn forventet. Det er derfor satt opp sperringer langs turveien for å unngå at muren skal rase ut.

Sist endret:

Sperringer langs turstien gjør den smalere.
SMALERE: Det er satt opp sperringer mot den ustabile muren, noe som medfører at turveien langs elva er litt smalere enn normalt.

Muren på nordsiden av elva mellom Bybrua og Øvre Sund består av granittstein stablet på tømmerstokker som er banket ned i grunnen.

– Med tanke på at støttemuren er bygget ca. i 1920, har vi vært oppmerksomme på at den må utbedres. Høsten 2022 fikk vi gjennomført en tilstandsvurdering av støttemurene langs nordsiden av Drammenselva. Rapporten avdekket at det er et stort behov for utbedring av flere av murene, forteller virksomhetsleder samferdsel, vei og park Frode Vestgarden.

I rapporten ble muren nedstrøms Ypsilon vurdert til at den står i fare for å rase ut. Siden dette er en mye brukt turvei, er det bevilget midler til å utbedre muren i år.

Verre enn forventet

Nylig ble det gjennomført en grundigere forundersøkelse som viser at muren er så ustabil at den står i akutt fare for å rase ut. Kommunen har derfor satt opp sperringer langs turveien slik at ingen skal bevege seg for langt ut på kanten.

Bygges ny mur etter sommeren

For tiden jobbes det med å prosjektere ny støttemur. Deretter skal jobben ut på anbud, med kontraktsinngåelse i juli. Anleggsarbeidene vil starte så snart det er praktisk mulig etter sommerferien.

– Vi skal etter planen være ferdig før neste sommer. Sperringene vil derfor bli stående en god stund fremover. Vi ber om at alle respekterer sperringene og tar hensyn til hverandre nå som turveien er litt smalere enn normalt, avslutter Vestgarden.

Ikke lov å fortøye båter

På grunn av ustabil mur er det heller ikke tillatt å fortøye båter i området som er sperret av. Det blir satt opp skilt ut mot elva som informerer om at brygga er stengt.