Disse får plass i det nye kommunestyret

Valgstyret har godkjent resultatet fra årets kommunestyrevalg, og dermed er alle resultatene offisielle.

Sist endret:

Dette er klart etter at valgstyret i Drammen kommune møttes onsdag 13. september og gikk gjennom resultatene fra de ulike valgkretsene og opptellingen av personstemmene.

Valgdeltakelsen ved årets kommunestyrevalg i Drammen kommune endte på 55,1 prosent

12 partier i kommunestyret

Høyre blir det største partiet i kommunestyret med 17 representanter, og disse er valgt inn som faste representanter for Høyre:

Kjell Arne Hermansen, Kristin Moe Surlien, Victoria E. Cavallini Fevik, Andreas Muri, Tor Tveter, Fred Løwe, Ana Maria Silva-Harper, Frida Nordbæk Bostrøm, Jannike Thorsen, Odd-André K. Karlsen, Fatih Yakici, Roger Thomas Volden, Jørn Andreassen, Luciana Soares Rodrigues, Frode Falk, Ravi Sunder og Kim Are Sveen.

Arbeiderpartiet blir det nest største partiet i kommunestyret med 13 representanter, og disse er valgt inn som faste representanter for Arbeiderpartiet:

Monica Myrvold Berg, Lina Strandbråten, Mads Hilden, Eivind Knudsen, Thor Sigurd Syvaldsen, Sølvi Brandt Bestvold, Gard Hofsvang, Emilie Sveva, Aisha Ahmed, Rutkay Sabri, Øyvind Hvidsten-Hansen, Arif Erkök og Savannah Svebakk-Bøhn.

Fremskrittspartiet er det tredje største partiet i kommunestyret med ni representanter, og disse er valgt inn som faste representanter for Fremskrittspartiet:

Ulf Erik Knudsen, Lavrans Kierulf, Hilde Hovengen, Kristin Gjerde, Knut Gjerde, Øystein Lauritzen, Jon Helgheim, Joachim Bekkevold Hansen og Vibeke Rygh.

Både Venstre og Sosialistisk Venstreparti har fått inn tre representanter hver. Fra Venstre er disse valgt inn som faste representanter:

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud og Rune Fortun.

Fra Sosialistisk Venstreparti er disse valgt inn som faste representanter:

Tony Burner, Ida Elise Kortvedt Solbakken og Sahar Madahian.

Fem partier har fått inn to representanter hver. Dette gjelder Industri- og Næringspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt Senterpartiet

For Industri- og Næringspartiet har Lars Stenberg og Lars Gulbrand Krogsund fått faste plasser i kommunestyret.

For Kristelig Folkeparti har Billy Taranger og Turid Solberg Thomassen fått faste plasser i kommunestyret.

For Miljøpartiet De Grønne har Cathrin Janøy og Kari Palm fått faste plasser i kommunestyret.

For Rødt har Jørgen Harboe Wilhelmsen og Isabell Sjøgren fått faste plasser i kommunestyret.

For Senterpartiet har Simon Nordanger og Tanja Vatnås fått faste plasser i kommunestyret.

To partier har fått én representant i det nye kommunestyret. Dette dreier seg om Partiet Sentrum og Pensjonistpartiet.

For Partiet Sentrum har Sajid Mukhtar fått fast plass i kommunestyret, og for Pensjonistpartiet har Randi Eng fått fast plass.

Konstitueres i oktober

Det nye kommunestyret møtes til konstituerende møter tirsdag 10. og 24. oktober. Da velges blant annet ny ordfører, ny varaordfører, nytt formannskap og nye hovedutvalg inkludert hovedutvalgsledere.