Drammen kommune satser på leselyst

Drammen kommune har fått midler fra Utdanningsdirektoratet for å styrke skolebibliotekene. Det er ti drammensskoler som er med i prosjektet som har fokus på leselyst og leseforståelse for barn og unge.

Inspirasjonsbibliotekar Inger Bergan Mortensen og prosjektleder i Drammen kommune, Katrine Krikeby Arnold står foran en bokhylle. Tre barn sitter med ryggen til på gulvet og lseer i bøker.
BILDE: Inspirasjonsbibliotekar Inger Bergan Mortensen (t.v) og prosjektleder i Drammen kommune, Katrine Kirkeby Arnold mener lesing er en nøkkel i alle fag. De to er sentrale i prosjektet om leselyst blant barn og unge i kommunen.

 Målet er at skolebiblioteket skal være en naturlig del av skolehverdagen og integrert i alle fag. Dette er en felles satsning mellom skolen og folkebiblioteket som skal komme barna våre til gode, forteller prosjektleder Katrine Kirkeby Arnold.

Midlene fra Utdanningsdirektoratet, 1,6 millioner, skal også legge til rette for at skolebibliotekene skal brukes systematisk i opplæringen på skolen, og være en inkluderende plass hvor barn og unges ulike forutsetninger blir tatt hensyn til.

Prosjektlederen forteller at leselyst er viktig i alle fag, og at man ønsker å gjøre skolebibliotekene til en møteplass som ikke er forbundet med å yte eller prestere.

Ingen begrensinger på hva barna kan lese

 Vi ønsker å møte barna der de er, og ikke der vi ønsker at de skal være.

Det handler om at det ikke skal være begrensinger på hva som leses. Alt fra fotballblader til romaner er bra og skaper leseglede- og forståelse. Barna er ulike med tanke på språk, interesser og kulturell erfaring.

 Leselyst bidrar til leseforståelse, og lesing er en nøkkel til å lykkes alle fag – ikke bare i norskfaget. Derfor ønsker vi å gjøre skolebiblioteket til en integrert del av skolens arbeid med fagene, sier prosjektlederen.

Bildet viser bøker stablet etter hverandre på biblioteket på Fjell.
Leselyst skapes ved at det ikke er begrensinger på hva som leses. Alt fra fotballblader til romaner er bra og skaper leseglede- og forståelse.

Inspirasjonsbibliotekar

De ti skolene: Åssiden, Steinberg, Krokstad, Bragernes, Åsen, Øren, Gulskogen, Marienlyst, Børresen, Kjøsterud, har alle forskjellig utgangspunkt. I drammensskolen er det en stor variasjon mellom skolene i tilgang til bibliotek og bruk av bibliotek.

Gjennom prosjektet skal representanter fra alle skolene samles jevnlig for å dele erfaringer og ideer, og en omreisende «inspirasjonsbibliotekar», skal motivere og øke kompetansen til alle involverte.

Det er Inger Bergan Mortensen som vanligvis jobber på Mjøndalen bibliotek, som er ansatt som «inspirasjonsbibliotekar» og som skal oppfordre bruk skolebibliotekene i større grad enn i dag.

Hun har lang erfaring som barnebibliotekar og brenner for skolebiblioteket. Hun er spent, men klar for oppgaven som inspirator.

 Jeg er veldig glad for å få være med i prosjektet, og for å kunne hjelpe skolene med å gjøre skolebiblioteket til en naturlig del av skolehverdagen. Min oppgave er både å inspirere til bruk av bibliotekene og oppdatere dem på den nyeste barne- og ungdomslitteraturen. Det er viktig å være oppdatert hvis vi skal få barna til å lese mer, sier Bergan Mortensen.

Hvordan skapes leselyst?

 Hvordan skapes egentlig leselyst hos barn?

 For å få opp leselyst må barna ha masse bøker å velge mellom, og de må ha tilgang på oppdatert litteratur. Den boka vi synes var kjempebra for 30 år siden, er ikke nødvendigvis det som fenger dagens barn og unge.

Bergan Mortensen understreker også at det er viktig å sette av tid til å lese.

Lesestunder, høytlesning, lydbok og spillbasert digital lesing – alt er med på å sammen skape leselyst. Det forebygger utenforskap og ikke minst skaper det mye glede.

Ringer i vannet

Prosjektet skal vare i halvannet år, og har startet nå i høst. Selve prosjektet varer ikke lenge, men ringvirkningen av prosjektet håper Kirkeby Arnold skal vare lenge.

Vi vil skape en kultur for lesing. Gjennom prosjektperioden vil skolene komme opp med et mangfold av ideer, aktiviteter og metoder som funker lokalt, og som kan videreføres etter at prosjektet er over. Målet er på sikt å spre den gode praksisen til alle drammensskolene.