Drammen på langs utsettes til 2023

For å få bedre tid til planlegging og gi flere lag, foreninger og organisasjoner muligheten til å bli med på å lage en folkefest, utsettes festivalen Drammen på langs ett år.

Festivalen skulle etter planen vært arrangert i august i år. Komiteen for markering av ny kommune bestemte onsdag 9. mars å utsette festivalen. Komiteleder og kommunestyrerepresentant Herman Ekle Lund forklarer at det trengs mer tid:

- Vi ser nå at kommunen, frivilligheten og andre involverte trenger bedre tid til å forme rammene for festivalen. Mange organisasjoner har gitt tilbakemelding på at de har stort fokus på Frivillighetens år nå i 2022 og mye å gjøre allerede i den forbindelse. Vi er derfor enige om at vi ved å utsette festivalen ett år vil få til en bedre festival, hvor alle aktører får mulighet til å delta med full energi og god planleggingstid, sier Herman Ekle Lund.

Politiker Herman Ekle Lund utendørs på Berger.
BILDE: Herman Ekle Lund, leder for komiteen for markering av ny kommune.

Takker for innspill

Ekle Lund og komiteen for markering av ny kommune ba i januar om innspill fra alle innbyggere og frivilligheten om hva festivalen kunne fylles med. I alt 37 innspill kom inn via nettskjema.

- Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for alle de flotte innspillene. Disse vil vi ta med oss videre nå når vi skal planlegge festivalen neste år, sier Ekle Lund.

Han sier samtidig at alle aktører som allerede har lagt forpliktende planer for aktiviteter på årets festivaldatoer, vil bli ivaretatt av kommunen på en god måte. Kommunen vil gå i dialog med dem for å finne gode løsninger sammen.

Feiring av ny kommune

Drammen på langs skal være en festival for hele kommunen. Det betyr både at den skal romme mange ulike aktiviteter og at dette skal skje i hele kommunen – fra Steinberg til Berger. Festivalen skal være en markering og feiring av den nye kommunen.