Drammen støtter fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi

Kommunestyret i Drammen stiller seg positive til at Glitre Energi fusjoneres med Agder Energi.

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi vedtok tidlig i mai å anbefale fusjon overfor sine eiere, og det legges opp til at alle eierne behandler spørsmålet om fusjon før eller i løpet av sommeren 2022. Dersom eierne gir sin tilslutning til fusjon, vil det etter eiernes behandlinger bli gjennomført formell behandling av fusjonene i begge selskapenes generalforsamlinger.

Drammen kommune blir den nest største eieren i det nye energiselskapet, dersom det blir fusjon, med en eierandel på 13,66 prosent. Statkraft blir største eier med en eierandel på 33,3 prosent.