Skal inngå ny leieavtale med DHK

Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv bestemte tirsdag 30. januar at kommunedirektøren skal inngå ny avtale slik kommunedirektøren foreslo. Endringen vil gi økt leiepris for Drammen håndballklubb, men vil sikre at kommunen oppfyller kravene i statsstøtteregelverket. Hovedutvalget vedtok samtidig å gi håndballklubben støtte tilsvarende prisøkningen.

Sist endret:

Det er Drammen kommune som eier Drammenshallen, som er Drammen håndballklubbs (DHK) hjemmearena. Leieavtalen er utløpt, og skal fornyes etter gjeldende regelverk. Dette medfører at leien må ligge på markedsnivå.

Like konkurranse og rammevilkår

Statsstøtteregelvert skal sikre like konkurranse- og rammevilkår for virksomheter som driver økonomisk aktivitet. Eliteidretten, slik som DHK, regnes som økonomisk aktivitet. Det er imidlertid ikke idrettslagets sportslige kvalitet eller prestasjon som legges til grunn. I stedet handler det om hvorvidt aktøren oppfattes å bedrive økonomisk aktivitet i konkurranse med andre, som for eksempel ved kjøp og salg av spillere, salg knyttet til kamper og salg av reklameplass.

Støtte i form av redusert leiepriser er ikke å tråd med statsstøtteregelverket. Derfor vedtok flertallet i hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv, bestående av Høyre, Frp og Krf, å sette leieprisen til markedsnivå.

Økonomisk støtte

Dette gir økte leieutgifter for DHK fra 390 000 kroner til 763 000 kroner i året. For å kompensere for denne økte utgifter vedtok det samme flertallet som bak saken om økt leiepris samtidig å gi økonomisk støtte til klubben på 450 000 kroner. Dette er 50 000 kroner mer enn forslaget fra kommunedirektøren.