Einar Jørstad er valgt til Forskningsrådet

Einar Jørstad, direktør for eierskap i Drammen kommune, er valgt inn i Forskningsrådets porteføljestyre. Der skal han, sammen med flere, prioritere hvilke nasjonale forskningsprosjekter det skal satses på.

Sist endret:

Mann i grå dress og blå skjorte med briller som smiler til kamera.
BIDRAR TIL NY KUNNSKAP: Einar Jørstad er valgt inn i Forskningsrådet.

Forskningsrådet fordeler årlig elleve milliarder til forskning og innovasjon. Det er ti porteføljestyrer som jobber med å prioritere hvem som skal få penger til å forske innenfor ulike områder, som for eksempel transport, helse, utdanning og miljø.  

Einar Jørstad er valgt inn i porteføljestyret for demokrati og global utvikling. Der skal han jobbe sammen med elleve andre, alle med ulik fagbakgrunn.  

I prosessen med å velge nye medlemmer til styrene, ble det foreslått over tusen navn. Til slutt satt man igjen med 115 utvalgte, og Jørstad er blant disse. Der er han også én av fem som er valgt ut fra norske kommuner, spilt inn av KS. 

– Det er stort å få denne tilliten. Dette blir et veldig spennende arbeid å gå inn i. 

Ansvar for viktig forskning

Medlemmene i porteføljestyret for demokrati og global utvikling har ansvar for store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. De skal jobbe for å skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn. Kunnskapen skal også innebære evnen til å møte kriser.  

Samtidig skal de også prioritere forskning og utvikling innen internasjonale relasjoner og sikkerhetsutfordringer, global helse og migrasjon og utviklingsforskning.  

Erfaringer fra Drammen kommune

Jørstad er utdannet sosiolog og har blant annet jobbet med bruk av vitenskapelig kunnskap i politiske beslutningsprosesser. I Drammen kommune har han vært direktør siden 2018, og hatt ansvar for kommunens nytenkende satsning på medvirkning og lokaldemokrati. Deriblant gjennom nærutvalgene i kommunedelene og områdesatsningen Strømsø2030.  

– Jeg skal bidra med erfaringer fra kommune-Norge, som det konkrete arbeidet med demokratiutvikling i Drammen kommune.