Fant én feil i Drammen

Mandag 5. juni ble det kjent at det har vært en feil i det digitale systemet for bekymringsmeldinger til barnevernet. Drammen kommune tok systemet i bruk januar 2022. Én melding er ikke kommet fram. Barnevernet ber nå den som sendte inn melding 28. mars i fjor om å ta kontakt.

Det er i kommunikasjonen mellom det digitale skjemaet for innmelding og systemet som brukes av saksbehandlerne i barnevernet at feilen har ligget. Meldinger sendt inn er ikke kommet videre inn i det såkalte fagsystemet. Konsekvensen er at enkelte meldinger ikke er kommet fram til barnevernet. Systemet brukes av 244 kommuner i Norge.

Ifølge leverandøren av fagsystemet, Visma, har feilen eksistert siden september 2020. Det er kommunesektorens organisasjon (KS) som eier løsninga med skjemaet. Visma drifter systemet som tar imot meldingene.

Drammen kommune tok systemet i bruk først i januar 2022. En gjennomgang av innsendinger til Drammen kommune mandag viser at det er én meldinger som ikke har kommet fram i Drammen kommune. Det ble i alt sendt seks bekymringsmeldinger den aktuelle datoen.

Ta kontakt

Meldingen som ikke er komme fram ble sendt inn:

  • 28. mars 2022 kl. 13.53

Leder Elisabeth Lyshaug i barnevernet i Drammen kommune ber de som har sendt inn bekymringsmelding denne datoen om å ta kontakt med barnevernet på telefon 90 69 89 19 for å sjekke om deres melding er registrert.

Systemet fungerer nå

Feilen er retta ifølge Visma. Derfor ber Lyshaug de som ønsker å melde inn bekymring for et barn om å fortsatt bruke den digitale tjenesten.

Overfor NRK gjør KS det klart at det ikke er snakk om informasjon som er blitt tilgjengelig for uvedkommende, men at det er informasjon som er borte og ikke har kommet fram til barnevernet i kommunene.