Roste resultatene av Fjell 2020

Erfaringene etter Fjell 2020-prosjektet var på agendaen da kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arrangerte konferanse denne uken. - Prosjektet har vist resultater for folk som bor her. Det er det aller, aller viktigste, sa Berit Skarholt fra KMD, etter befaringen på Fjell.

Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Husbankens storbynett, som arrangerte erfaringskonferansen torsdag og fredag denne uken. Fokuset var områdesatsing, og hvordan bidra til bedre levekår i utsatte byområder?

Parminder Kaur Bisal foran delegasjonen i festsalen på Fjell Arena
BILDE: Parminder Kaur Bisal presenterte Fjell 2020-prosjektet i festsalen på Fjell Arena.

Kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte fra etater og departementer fra hele landet deltok på konferansen som ble holdt på Vulkan i Oslo. Torsdag var deltakerne på befaringer på Grønland, Tøyen, Trosterud, Haugerud, Oslo sør og Fjell i Drammen. Tema for befaringen i Drammen var: Bolig- og byutvikling – forebygge segregering.

Hva og hvordan på Fjell 2020

Et 50-talls mennesker ankom Fjell i buss torsdag klokken 14.00. Thea Risvik Stokke, som har vært prosjektleder for Fjell 2020 siden i vår, guidet delegasjonen rundt på Fjell.

De fikk se nye Fjell Skole, hundremeterskogen, volleyballbanen og hvor det nye torget skal komme når Fjellhagen barnehage rives. Det er nye møteplasser, turveier og arenaer for mennesker i alle aldre.

Deltakere på konferansen på befaring rundt på Fjell
BILDE: Deltakere på konferansen på befaring rundt på Fjell.

Vel inne i den nye festsalen på Fjell Arena ønsket varaordfører Ståle Sørensen velkommen før Parminder Kaur Bisal presenterte prosjektet Fjell2020. Den tidligere prosjektlederen for Fjell 2020 forklarte om forarbeidet til prosjektet, hvordan prosjektet ble gjennomført, hvorfor man gjennomførte som man gjorde, hvilke læringspunkter man kan ta med seg videre og hva sluttrapporten fra Rambøll sa om Fjell 2020.

Gode samarbeid

Mehmet Safak fra NAV Drammen fortalte videre om hvordan de har jobbet for å få mennesker ut i jobb gjennom tiltakene Jobbsjansen for kvinner, Ut i jobb, Jobbjakt og norskkurs. Tre av dem som har vært på kurs, var tilstede og fortalte hvordan kursene har hjulpet dem på veien til å lære språket bedre, men også til å få seg jobb. To av de tre er nå i fast jobb.

Kompetanseteam levekår i Drammen kommune presenterte deres arbeid og helhetlige oppfølging med barne- og familieperspektiv, før Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering og Einar Jørstad, direktør for kultur, by – og stedsutvikling, fortalte om tankene bak knutepunkt-satsingen i Drammen og Drammens gamleby som det nye satsningsområdet etter Fjell.

- Alle på konferansen skulle vært her i dag, sa Berit Skarholt med et stort smil etter befaringen i Drammen.

Berit Skarholt fra KMD
BILDE: Berit Skarholt fra KMD takket for et spennende program og befaring på Fjell.

Hun mente at innholdet både var interessant, lærerikt og horisontutvidende. Og hun trakk fram at Fjell2020 faktisk har betydd noe for folkene som bor der.

- Dere har gjort og gjør en fantastisk jobb. Det er alltid nyttig å komme seg ut i felten og se hva som er gjort, hvordan dere jobber og hvordan ulike tiltak fungerer i praksis, sa Skarholt.

Fem stykker står foran en foramling og prater om Nav-samarbeid.
BILDE: Mehmet Safak (t.v) fra Nav i samtale med arbeidsgivere og mennesker som har vært på NAV-kurs, som forteller sine historier.