Flomtopp ventes i slutten av uka

Med høyere temperaturer er snøsmeltingen i fjellet i full gang. Lørdag 18. mai er trolig vannføringen i Drammenselva på det høyeste, men alt tyder på at vi unngår skadeflom i Drammen kommune denne våren.

Sist endret:

NVE sendte tirsdag ut flomvarsel på gult nivå for Drammensvassdraget. Kommunen følger situasjonen nøye gjennom pinsehelgen.

Det er områdene langs elva i Mjøndalen, Steinberg, Krokstadelva og nederst i Killingrudalleen som er de mest flomutsatte områdene i kommunen.

– Så langt tyder prognosene på at det kun er gangveien langs E 134 som vil bli berørt av vårflommen. Den er konstruert for å tåle flom. Vi slipper derfor trolig å sette inn tiltak utover å sperre av gangveien og stenge noen overløp så flomvann ikke trenger inn i vann- og avløpssystemet, forteller beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Dette er status onsdag morgen ved Mjøndalen bru:

  • Vannstand: 1,63 meter
  • Vannføring: 1084 m3

Foreløpige prognoser tilsier at vannstanden er ventet å bli ca. 2 meter på lørdag, mens vannføringen vil være ca. 1172 m3. Til sammenligning var vannstanden 3,24 meter og vannføringen ca. 2000 m3 på det høyeste under flommen i slutten av august 2023.

Oppfordres til å rydde på eiendommer langs elva

Selv om det ikke er ventet skadeflom, oppfordres likevel alle som bor langs elva om å rydde eiendommene sine for løse gjenstander og annet som kan tas av vannmassene hvis elva skulle gå ytterligere over sine bredder.

Vannet fra Drammenselva har trengt seg opp fra elva, gjennom undergangen og et godt stykke opp på gangveien.
FLOMVANN: Undergangen som går under E 134 mot elva er fylt med vann.