Elever samlet til FN-rollespill på rådhuset

Ordfører Kjell Arne Hermansen snakket om demokrati og debatt til elever ved Drammen videregående, da de var samlet i kommunestyresalen til rollespill som FNs sikkerhetsråd.

Sist endret:

Det var det afrikanske landet Mali som stod på agendaen til sikkerhetsrådet fredag 2. februar. Men før de internasjonale aktørene fikk gitt uttrykk for sine synspunkter, debattert og forhandlet, ga ordfører Kjell Arne Hermansen de unge rollespillerne en tale om demokratiet.

– Demokrati er ikke bare et system, det er også et menneskesyn. Det handler om hvordan vi behandler hverandre, sier Hermansen.
Ordføreren sa til ungdommene at grunnen til at folk blir med i politikken, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er et ønske om å gjøre samfunnet litt bedre.

Siri Nikolaisen og Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN-sambandet sitter på ordstyrerplann i kommunestyresalen i rådhuset i Drammen. Ordfører Kjell Arne Hermansen står på talerstolen og taler til salen.
DEMOKRATI OG RESPEKT: Ordfører Kjell Arne Hermansen (t.h.) holdt en innledning om viktigheten av demokrati, debatt og respekt i kommunestyresalen. Siri Nikolaisen (t.v.) og Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN-sambandet var møteledere og loset de unge gjennom en prosess i FNs sikkerhetsråd.

Respekt for hverandre

Så har politikere ulike syn på hvordan dette skal gjøres. Derfor blir det debatt.

– Gode løsninger krever god debatt. Da får man motbør og må bryne seg på hverandre. Men da må man ha respekt for hverandre og tåle at man har ulike syn, sier Hermansen.

Ordføreren forteller at for en ordfører er det viktig å være tilgjengelig for alle som bor i kommunen.

– Alle skal bli hørt. Men det betyr ikke at alle får viljen sin, sier Hermansen, og legger til at politikk også handler om å prioritere.

– Alt er politikk, store og små spørsmål. Politikk handler om å prioritere noe framfor noe annet.

Case om Mali

Ungdommene fikk prøvd seg og argumentert for ulike syn. Tema i det fiktive sikkerhetsrådet var en vanskelig situasjon i Mali. Det er FN-sambandet som arrangerte rollespillet, der elevene var delt inn i delegasjoner fra ulike land. Ungdommene hadde tatt på seg finstasen, og den høytidelige rammen som kommunestyresalen gir ga rollespillet et alvor.

Ungdommene måtte bryne seg på en sak der FN-styrker var trukket ut av det afrikanske landet Mali, islamistiske terrorister og Wagner-gruppa var i ferd med å ta kontrollen. Landet mangler et fungerende demokrati, menneskerettighetene er under press, det er voldelig konflikter, flyktninger og hungersnød. I tillegg spilte konsekvensene av klimaforandringer negativt inn på situasjonen i landet.

FN-sambandet har flere kontoret i Norge og dekker hele landet med tilbud om rollespill. Tilbudet er til ungdommer og voksne fra 10. trinn og oppover. I kommunestyresalen i Drammen var det samfunnsfagklassene på første og andre trinn på Drammen videregående skole som var samlet.

Debatt og engasjement

– Rollespillet skaper god debatt og engasjement, forteller Mary Tessmeko, rollespilldeltaker og elev ved Drammen videregående.

– Og elevene er ikke redde for å si hva de mener, sier medelev Fina Mariana Koroma.

– Vi lærer også mye om samfunnet, sier Qestia Ishimwe.
Elevene har jobbet i to uker, i fem økter, med forberedelser til rollespillet om sikkerhetsrådet.

– Vi har lest om landet og satt oss inn i konflikten. Og så har vi debattert, forteller Hanna Sawczyn, også hun elev ved Drammen videregående.

Mary Tessmeko, Qestia Ishimwe, Fina Mariana Koroma, Hanna Sawczyn og Yousef El-athamna sitter på rad i kommunestyresalen i rådhuset i Drammen.
ENGASJERTE ELEVER: Mary Tessmeko (f.v.), Qestia Ishimwe, Fina Mariana Koroma, Hanna Sawczyn og Yousef El-athamna.

Temaet og opplegget skapte engasjerte ungdommer.

– Var dette så inspirerende at dere nå kommer til å engasjere dere i politikken?

– Jeg er allerede engasjert. Jeg med i styret i AUF i Lier, sier Yousef El-athamna.

På FN-sambandets nettsider står det at rollespillet skal gi skoleelever trening i muntlig kommunikasjon, undring og utforsking. Det skal også gi elevene innsikt i samfunnskritisk tenkning og sammenhenger.