Foreslår å videreføre ett hovedopptak for barnehage

Rådmannen foreslår at Drammen kommune skal fortsette med ett hovedopptak for barnehage i året, med supplerende opptak ved ledige plasser.

Fire barn sitter på gulvet og leker i barnehagen med to voksne.
BILDE: Rådmannen foreslår å videreføre ett hovedopptak for barnehage i Drammen kommune.

Det kommer fram i saken som skal behandles av politikerne i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19. oktober.

Rådmannen har sett på mulighetene for å gjennomføre flere opptak til barnehage gjennom året. I dag er praksisen at Drammen kommune har ett hovedopptak i året, og supplerende opptak etter dette til plasser som blir ledige i løpet av året. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Oversikt i nytt system

Kommunen har hvert år klart å gi tilbud til alle som har søkt innen fristen og har rett på plass. I tillegg tildeles rundt 200 plasser etter fristen, mellom 1. mai og 1. august. Det er fra 1. august hvert år at det blir flest ledige plasser i barnehagene, i forbindelse med at de eldste går over til skolen. I august kom det et nytt system der foreldre som skal søke barnehageplass kan få oversikt over hvilke barnehager som har ledig plass.

– Vi ønsker å gi foreldrene god oversikt over hvor det er ledige barnehageplasser til enhver tid. Vi har derfor etablert et system på våre hjemmesider som gir foreldrene denne oversikten. Samtidig tar våre barnehager inn barn forløpende når det er ledig kapasitet, sier kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola.

Konsekvenser ved opptak hele året

Rådmannen har sett på konsekvenser ved å endre dagens ordning med ett hovedopptak til flere opptak gjennom hele året. I hovedsak dreier konsekvensene seg om økonomi, bemanning, barnas hverdag og administrasjonsarbeid.

Rådmannen anbefaler at Drammen kommune fortsetter med ett hovedopptak i året og supplerende opptak ved ledige plasser gjennom året. Dersom modellen skal endres, må det gjøres i forbindelse med vedtak i handling- og økonomiplanen 2023-2026.

Les hele saksframlegget til rådmannen "Barnehageopptak - muligheter og begrensninger".