Forsterker arbeidet med å nå ut til uvaksinerte

Drammen kommune er én av ti kommuner som får ekstra midler fra nasjonale myndigheter til å styrke arbeidet med vaksinering av arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske land. Drammen får nærmere 1,4 millioner til å styrke dette arbeidet.

Beslutningen om å gi ti prioriterte kommuner ekstra penger til dette arbeidet ble fattet i statsråd i dag, fredag 14. januar. Bevilgningen skal benyttes til å senke barrierene for vaksinering, blant annet gjennom målrettet informasjonsarbeid på aktuelle språk og gjennom relevante kanaler, oppsøkende virksomhet og økt tilgjengelighet. Hovedmålgruppen er arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som i en del tilfeller har mindre tillit til myndighetene og er mindre opptatt av vaksinering.

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg.

– Det er veldig gledelig at vi får denne bevilgningen. Drammen kommune har allerede gjort mye overfor arbeidsinnvandrere fra ulike land, men med disse pengene kan vi øke innsatsen ytterligere. Vi har tro på at god informasjon og dialog kan bidra til at enda flere velger å vaksinere seg, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Det er foreløpig for tidlig å si konkret hvordan de nærmere 1,4 millioner kronene skal brukes, men planleggingen av hvordan den ekstra bevilgningen skal gi ekstra effekt påbegynnes umiddelbart.