Gebyrsatser for Drammen kommune 2023

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023.

De nye prisene gjelder fra 1. januar 2023, dersom det ikke er oppgitt noe annet.

Gebyr- og betalingssatsene for Drammen kommune i 2023 ble vedtatt av kommunestyret, i sak 154/22 Handlings -og økonomiplan 2023-2026.