Gjennomfører ringvirkningsanalyse av skisprinten

Det skal gjennomføres en undersøkelse om hvilke ringvirkninger World cup-skisprint gir. Denne uken mottar 7 500 tilfeldig utvalgte innbyggere undersøkelsen via SMS. I tillegg vil aktører i næringslivet bli invitert til å delta i dybdeintervjuer. Ringvirkningsanalysen vil også bygge på data fra andre kilder.

Sist endret:

Skisprinten arrangeres av Konnerud IL, Drammen kommune, Norges Skiforbund og Byen Vår Drammen. Kommunen skal nå evaluere arrangementet og vurdere det videre engasjementet.

Svarene fra undersøkelsen og intervjuene skal bli en del av et kunnskapsgrunnlag som synliggjør hvilke ringvirkninger skisprinten gir. Det er lagt opp til at analysen skal se på følgende forhold:

  • effekter for befolkningen
  • effekt for næringslivet lokalt
  • effekt for arrangørene

– Det er viktig for Drammen kommune å få innbyggernes og næringslivets innspill til denne undersøkelsen. Vi håper derfor flest mulig som blir kontaktet i forbindelse med ringvirkningsanalysen bidrar med svar, sier kommunalsjef kultur og frivillighet Jorunn Staavi Larsen.

SMS-undersøkelse

Denne uka sendes det ut en undersøkelse på SMS til 7 500 innbyggere. Det er selskapet Verian som gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av Drammen kommune. Avsender av undersøkelsen vil være «Drammen». 

Utvalget som mottar undersøkelsen på SMS blir trukket fra Verian sin database. Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen og innbyggerne svarer anonymt.

Dybdeintervjuer

Det skal gjennomføres dybdeintervjuer med aktuelle aktører i næringslivet. Disse utføres av selskapet Menon Economics og vil pågå frem til 1. juni.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om ringvirkningsanalysen kan du sende e-post til helene.løvaas.haaland@drammen.kommune.no.