Grev Wedel parkeringshus gjenåpnes 1. september

Ny rampe støpes i disse dager, og i juli og august skal parkeringshuset ferdigstilles med ny overflatebehandling av parkeringsdekket, ny oppmerking og annen oppmaling. Drammen Eiendom KF, som eier parkeringshuset, opplyser at det planlegges for at det skal åpnes for drift 1. september 2023.

Etter at underdekket på utkjøringsrampen i Grev Wedel parkeringshus på Bragernes falt ned i slutten av november 2022 har parkeringshuset måttet holdes stengt mens undersøkelser er gjort, årsaksforhold har blitt avklart og utbedringsarbeider blir gjennomført.

– Vi har hele tiden hatt et fokus på sikkerheten. Derfor har dette tatt noe tid. I tillegg til utbedring av selve rampen har det vært en grundig gjennomgang av øvrige deler av parkeringshuset. Ny rampe støpes og noe korrosjonsforebyggende tiltak er iverksatt. Vi er nå trygge på at parkeringshuset er solid og sikkert, sier forvaltningssjef Vegard Aakre i Drammen Eiendom KF.

Det er kommunens datterselskap Dpark AS som besørger utleie av parkeringsplasser og daglig drift av Grev Wedel parkeringshus. Dpark AS måtte gå til oppsigelse av alle leietakere da huset ble stengt. Både leietakere og korttidsparkerende har savnet parkeringstilbudet, som er et viktig tilbud for næringsdrivende og besøkende i denne delen av byen.

– Vi gleder oss over å kunne ønske alle brukere av parkeringshuset velkommen tilbake 1. september. Alle gamle kunder vil høre fra oss i uke 32, etter ferien, forteller daglig leder i Dpark AS, Claus Mølbach-Thellefsen.