Kjell Arne Hermansen er Drammens nye ordfører

Høyres Kjell Arne Hermansen er valgt til ny ordfører i Drammen kommune for perioden 2023-27. Ulf Erik Knudsen (Frp) er valgt til ny varaordfører for den samme perioden.

Sist endret:

Valgene ble gjort da det nye kommunestyret ble konstituert tirsdag 10. oktober.

På vegne av hele kommunestyret vil jeg takke varmt for den tilliten vi er gitt av innbyggerne til å styre Drammen kommune de neste fire årene. Det er et stort ansvar som er gitt oss. Jeg vet at vi alle kommer til å gjøre det vi kan for å vise tiltro og tillit til dem som har valgt oss, sa Kjell Arne Hermansen etter at han ble valgt til ny ordfører.

Jeg vil også takke for den tilliten som er gitt meg personlig gjennom at kommunestyret har valgt meg til ordfører i Drammen, én av landets største, viktigste og ikke minst vakreste kommuner, sa han.

Ny ordfører og gammel ordfører smiler og holder rundt hverandre foran kommunestyret

Kjell Arne Hermansen takket også avtroppende ordfører Monica Myrvold Berg for jobben hun har gjort gjennom de første fire årene i ny kommune.

Du har gjort en fremragende jobb gjennom en vanskelig periode, med blant annet pandemien. Det sier jeg på vegne av hele det forrige kommunestyret, og jeg takker deg av hele mitt hjerte for jobben du har gjort, sa Kjell Arne Hermansen.

I tillegg til ordfører og varaordfører ble det valgt medlemmer til både formannskapet, hovedutvalgene og kontrollutvalget.

Formannskapet:

 • Kjell Arne Hermansen (H), ordfører
 • Ulf Erik Knudsen (Frp), varaordfører
 • Kristin Surlien (H)
 • Tor Tveter (H)
 • Ana Maria Silva-Harper (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Hilde Hovengen (Frp)
 • Randi Eng (Pp)
 • Monica Myrvold Berg (Ap)
 • Lina Strandbråten (Ap)
 • Øyvind Hvidtsten-Hansen (Ap)
 • Gard Hofsvang (Ap)
 • Tony Burner (SV)
 • Herman Ekle Lund (V)
 • Cathrin Janøy (MDG)
Fem personer står ved siden av hverandre i kommunestyresalen. En dame og fire menn.
LEDERNE FOR HOVEDUTVALGENE: Billy Taranger (KrF), Lavrans Kierulf (Frp), Victoria Cavallini Fevik (H), Knut Gjerde (Frp) og Andreas Muri (H).

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning:

 • Victoria Cavallini Fevik (H), leder
 • Turid Solberg Thomassen (KrF), nestleder
 • Jørn Andreassen (H)
 • Frode Falk (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Terje Norman Jørgensen (Frp)
 • Rutkay Sabri (Ap)
 • Emilie Sveva (Ap)
 • Ida Elise Kortvedt Solbakken (SV)
 • Amrit Pernille Kaur Sandhu (Rødt)
 • Sajid Mukthar (Sentrum)

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg:

 • Andreas Muri (H), leder
 • Vibeke Rygh (Frp), nestleder
 • Luciana Soares Rodrigues (H)
 • Odd-André K. Karlsen (H)
 • Joachim Bekkevold Hansen (Frp)
 • Karianne Lund Gulbrandsen (Pp)
 • Mads Hilden (Ap)
 • Savannah Svebak Bøhn (Ap)
 • David Fernandes-Garcia (Ap)
 • Tanja Vatnås (Sp)
 • Kari Palm (MDG)

Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og bymiljø:

 • Lavrans Kierulf (Frp), leder
 • Fred Løwe (H), nestleder
 • Roger Thomas Volden (H)
 • Linda-Merethe Granlund (H)
 • Rikke Louise Pedersen (FRP)
 • Gudrun Vassbø Skalstad (KRF)
 • Sølvi Brandt Bestvold (AP)
 • Arif Erkök (AP)
 • Emilie Ovnerud (V)
 • Trond Eivin Sydtskov (INP)
 • Jonn Gunnar Lislelid (SP)

Hovedutvalget for tekniske tjenester:

 • Knut Gjerde (Frp), leder
 • Tor Tveter (H), nestleder
 • Stephanie Uggerud Haugerud (H)
 • Ida Tennebø (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Andreas Fevang (KrF)
 • Thor Sigurd Syvaldsen (Ap)
 • Hilde Klæboe (Ap)
 • Rune Fortun (V)
 • Isabell Sjøgren (Rødt)
 • Lars Krogsund (INP)

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering:

 • Billy Taranger (KrF), leder
 • Jon E. Helgheim (Frp), nestleder
 • Ana Maria Silva-Harper (H)
 • Fatih Yakici (H)
 • Frida Nordbæk Bostrøm (H)
 • Hanne Camilla Bang Alm (Frp)
 • Geir Kato Blom (Pp)
 • Aisha Ahmed (Ap)
 • Elin Kjeksrud (Ap)
 • Sahar Madahian (SV)
 • Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt)
 • Lars Stenberg (INP)
 • Simon S. Nordanger (Senterpartiet)

Kontrollutvalget:

 • Eivind Knudsen (Ap), leder
 • Anne Lise Lervåg (SV), nestleder
 • Anita Nesse Røisli (MDG)
 • Inge Høyen (Sp)
 • Tove Paule (H)
 • Knut Myrvold (Frp)
 • Arne Pedersen (KrF)