Klatrer på kommunebarometeret

Drammen har gjort et byks på kommunebarometeret og rangeres nå som nummer 45 av 356 landets kommuner.

Sist endret:

Kommunebarometeret publiseres av Kommunal Rapport, og rangeringen skjer på bakgrunn av 155 nøkkeltall for tolv sektorer.

– Det er alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger, og dette er en bekreftelse på at det skjer mye positivt ute i tjenestene i Drammen kommune. Mye bra er gjort i løpet av de første årene etter kommunesammenslåingen. Men vi vet samtidig at det også er mye arbeid som skal gjøres fremover. Vi har høye ambisjoner på vegne av innbyggerne og kommunen vår, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.

Stor nedgang i klimautslipp

I Kommunal Rapports kåring trekkes det fram at «kommunen gjør det bra i flere store sektorer som skole, pleie og omsorg og barnevern, men også innen klima og natur, kultur og kostnadsnivå».

– Kommunen ønsker seg kanskje bedre økonomi, men mye tyder på at Drammen har grei kontroll, skriver Kommunal Rapport.

Barnevernstjenesten ligger høyt på rangeringen blant landets kommuner med en 16. plass. Det som trekkes fram som årsaken til denne plasseringen, er at andelen fagutdannete øker, mens andelen barn som bor i institusjon og i fosterhjem, går ned.

– Kommunen bruker mer på forebygging per innbygger 0–5 år enn tidligere og i alt 98 prosent av alle barnevernssaker behandles innen fristen på tre måneder. Samtlige barn under omsorg har omsorgsplan, skriver Kommunal Rapport.

Også innenfor klima og natur skiller Drammen kommune seg positivt ut i årets utgave av kommunebarometeret. I løpet av de siste fire årene har klimagassutslippene sunket med i overkant av 6 prosent, og det er mer enn i de fleste andre kommuner.

– Mindre handlingsrom

Innenfor både skole og pleie og omsorg klatrer Drammen kommune én plass på lista. For skoles del trekkes det fram både at andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matte øker og at Drammen har en høyere andel lærere som oppfyller kravene til å undervise enn mange andre kommuner. Innenfor pleie og omsorg trekkes det fram at drøye 92 prosent av beboerne på sykehjem har et omfattende pleiebehov, og denne andelen er høyere enn i de fleste andre kommuner.

– Beboerne på sykehjem får også mer tid med lege enn ellers i landet, sier Kommunal Rapport.

Drammen kommune har, til tross for et godt økonomisk resultat i 2023, en stram økonomi, og dette trekkes også fram i kommunebarometeret.

– Kommunens frie kapital er lavere enn i Kommune-Norges gjennomsnittlige verdi på 15,46 prosent. Det betyr at Drammen har litt mindre handlingsrom enn de fleste andre kommuner, skriver Kommunal Rapport i forbindelse med presentasjonen av kommunebarometeret.

– Får mye ut av pengene

– Vi vet at kommunens økonomiske rammer er stramme. Men vi har god tradisjon i Drammen kommune for å få mye ut av pengene. Det skal vi gjøre fremover også, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.

I NHOs kommune-NM er Drammen rangert på 56. plass. I denne kåringen som også er en del av grunnlaget for kommunebarometeret, gjør kommunen det best innenfor kategorien demografi og svakest innen arbeidsmarked.

På åpenhetsbarometeret som Kommunal Rapport lager sammen med Pressens offentlighetsutvalg er Drammen rangert på 177. plass. Det er en markant nedgang fra i fjor.