Kulturprisen og stipender delt ut

Romfarer United mottok onsdag 20. desember Drammen kommunes kulturpris for 2023. Samtidig delte kommunen ut stipender til Julie Helgeland Davidsen og Bente Illevold.

Sist endret:

Drammen kommune delte ut kulturpris, kulturstipend og kunstnerstipend. Prisen gikk i år til Romfarer United, som er en kulturarrangør i Drammen.

Romfarer United

Frode Bjørnstad, Rune Valle Tangen og Marit Stokkenes på scenen og viser fram diplomet for kulturprisen 2023
KULTURPRISEN 2023: Frode Bjørnstad (f.v.), Rune Valle Tangen og Marit Stokkenes er menneskene bak Romfarer United.

Romfarer United startet opp i 2017. De er blant annet involvert i Drammen jazzfestival, Drammen litteraturfestival og Plenen. Juryen peker særlig på synliggjøringen av levende musikk. Prisen er på 40 000 kroner.

«Juryen er imponert og inspirert av Romfarer Uniteds ambisjoner om å skjenke byen med sjenerøs kunnskapsdeling og sterke konsertopplevelser. Drammen kommunes kulturpris 2023 er en utmerkelse for arbeidet som er gjort, men like mye er den ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet», het det i begrunnelsen for tildelingen.

Det var ordfører Kjell Arne Hermansen som delte ut både kulturprisen og de to stipendene under arrangementet på Drammen kulturhus på Union.

Julie Helgeland Davidsen

Julie Helgeland Davisens foreldre som mottok kulturstipendet på vegne av henne.
Trond Davidsen og Eli-Marie Helgeland Davidsen mottok beviset på at datteren, fløytist Julie Helgeland Davidsen, får kommunens kulturstipend.

Kulturstipendet gikk til Julie Helgeland Davidsen, fløytist, pedagog og kunstnerisk leder. Stipendet er på 40 000 kroner. I begrunnelsen for tildelingen holder juryen særlig fram hennes engasjement for ulike kunstuttrykk og formidling av dette. Hun tok blant annet initiativ til Drammen Arts Festival.

«Juryen ønsker å løfte fram og på den måten takke Julie Helgeland Davidsen for hennes nyskapende initiativ, og for at hun så bevisst etterstreber involvering av nye og unge stemmer i det profesjonelle kunstfeltet lokalt og regionalt.»

Bente Illevold

Bente Illevold på scenen med blomsterbukett og diplom
Bente Illevold fikk Drammen kommunes kunstnerstipend. Illevold spiller messinginstrumentet eufonium.

I tillegg til kulturprisen og kulturstipendet, ble også kunstnerstipendet delt ut onsdag kveld. Stipendet er på 100 000 kroner og gikk til Bente Illevold, som spiller messingblåseinstrumentet eufonium. Illevold er også pedagog og komponist. Hun har markert seg som solist og har framført nyskrevet musikk for instrumentet. Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Juryen ønsker å vektlegge Bente Illvolds nyskapende musikalske bidrag, særlig urfremføringene av verk for eufonium – både som solostykker og kammermusikk. Bente illevod vil bruke kunstnerstipendet til å styrke og videreutvikle eget kunstneriske uttrykk – fjerne seg fra den mer tradisjonelle utøvelsen på eufonium og skape et eget lydunivers i soloformat.»

På scenen i Drammen kulturhus står Eli-Marie Helgeland Davidsen, Bente Illevold, Kjell Arne Hermansen, Marit Stokkenes, Rune Valle Tangen og Frode Bjørnstad.
VINNERE 2023: Stipender gikk til Eli-Marie Helgeland Davidsen (f.v.) og Bente Illevold. Her sammen med ordfører Kjell Arne Hermansen og Marit Stokkenes, Rune Valle Tangen og Frode Bjørnstad i Romfarer United, som vant kulturprisen i 2023.