Nye fartsgrenser til vanns

Kommunestyret i Drammen vedtok 24. mai 2022 ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Drammen kommune.

Forskriften trådde i kraft 24. mai 2022.

Det betyr at områder i Drammensfjorden som tidligere ikke hadde fartsbegrensninger, nå har det. Prinsippet er at innenfor 200 meter fra land er det bare lov til å kjøre 5 knop for fritidskjøretøy.

Se nye fartsgrense

Se hvilke fartsgrenser som gjelder hvor (blått er 5 knop og rødt er 8 knop):

Se kartet med fartsgrenser (pdf)

Grunnen til at det er laget en ny forskrift er blant annet for å harmonisere bestemmelsene om fart i elva og på fjorden etter kommunesammenslåingen. Dette arbeidet har ventet på en sentral fartsforskrift, som trådte i kraft 15. mai 2021.

Ny skilting

Det skal settes opp nye og flere skilt om fartsgrensene, men det kan ta tid før de nye skiltene er på plass. Som båtfører er det derfor viktig å huske på at det alltid er førerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regler.

Finn fartsgrensene på app

Kystverket kommer med følgende tips for å finne riktig fart på sjøen: