Nå blir også helsestasjontjenesten digital

Digihelsestasjon er en meldings- og kommunikasjonstjeneste mellom innbyggere og helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom (HFU) og jordmortjenesten. Fra 1. februar vil tjenesten tas i bruk i Drammen kommune.

Tilbudet med digihelsestasjon gjør det mulig for innbyggere å kommunisere med helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom (HFU) og jordmortjenesten på nett. For gjennom denne tjenesten kan innbyggerne på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, sende forespørsel om ny timeavtale eller avlysning, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Helsesykepleier står foran en plakat om digihelsestasjon
BILDE: Helsesykepleier Ling Ling Yu gleder seg til å komme i gang med digihelsestasjon i Drammen kommune..

- Dette effektiviserer vår hverdag, samtidig som det gjør det enklere for innbyggerne å planlegge og ha oversikt over egen hverdag, sier Ling Ling Yu, helsesykepleier i Drammen kommune.

Digihelsestasjon skal bidra til å gjøre det enklere for brukerne, samtidig som tjenesten vil bli mer tilgjengelig og motta færre henvendelser på telefon. Helsetjenesten vil også oppnå at færre innbyggere ikke møter til avtalte timer uten å få beskjed.

Viktig og nyttig

I dag er kommunikasjon mellom innbyggerne og helsestasjonen basert på brev, SMS, telefon, oppmøte og e-post. Brukere kan oppleve at det er vanskelig å komme i kontakt med ansatte i tjenestene.

Samtidig er det grupper som ikke lett tar kontakt med tjenesten, som f.eks. ungdom generelt og unge gutter spesielt. For denne målgruppen vil en digital dialog med helsestasjonen være både viktig og nyttig.

Ved å logge inn på Helsenorge kan brukerne altså sende forespørsel om ny timeavtale og forespørsel om avbestilling av timer (bestille og avbestille timer,) og se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen. Brukeren vil få bekreftelse om avlysning fra tjenesten også via Helsenorge. Dette kan være konsultasjoner og avtaler med jordmor eller helsesykepleier ved helsestasjon, helsestasjonen for ungdom eller skolehelsetjenesten.

- Det er ressurskrevende for oss i helsetjenesten å besvare henvendelser mens vi har brukere. At innbyggere da heller kan sende meldinger sikkert gjennom digihelsestasjonen er gunstig for alle parter, sier Ling Ling Yu.

Mange av henvendelsene inkluderer helseopplysninger som trenger en sikker kanal for å kunne besvares, mens andre henvendelser er knyttet til administrative forespørsler knyttet til tjenesten og avtaler.

Sikre meldinger

Brukere og/eller deres foresatte kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever sikker innlogging, slik som Bank ID på mobil. Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

For å logge inn på Helsenorge kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå, og det er dermed mulig å utveksle helse opplysninger.

Meldingsutvekslingen kan jordmødre/helsesykepleiere velge å journalføre direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ), og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. 

PS: Dersom man skulle oppleve problemer med meldingsutvekslingen når den trer i kraft 1. februar, kontakt din helsestasjon/skolehelsetjenesten.  

På Helsenorge kan du lese enda mer om tjenesten.