Hjelpetjenester for barn og unge

Jula handler om glede og fellesskap, men det kan også være en stressende periode for barn. Noen opplever kanskje familieproblemer, ensomhet eller andre utfordringer som kan forsterkes i juletiden. Da finnes det hjelpetelefoner du kan ringe.

Sist endret:

Hjelpetelefoner og chat er der for å lytte, støtte og veilede. De som svarer er opplært til å håndtere ulike situasjoner og gir barn og ungdom mulighet til å dele sine tanker, bekymringer eller følelser.

Trenger du hjelp?

Er du i akutt fare skal du ringe politiet på tlf. 112.

Har du vært utsatt for vold hjemme eller overgrep, og vet ikke hva du skal gjøre? Eller har du foresatte som ruser seg og ikke passer godt nok på deg? Da kan du prate med alarmtelefonen til barnevernsvakten.

Du kan kontakte barnevernsvaktens alarmtelefon enten på telefon eller chat. Alarmtelefonen er for barn og unge i en vanskelig situasjon og er alltid åpen.

  • Ring: 116 111
  • Chat

Åpningstider: Hele døgnet alle dager i året

Trenger du noen å prate med?

Ønsker du å prate med en trygg voksen, kan du snakke med noen på Røde kors – på telefon, chat eller e-post. Du trenger ikke å fortelle hvem du er for å få hjelp.

Røde kors’ hjelpetelefon Kors på halsen har åpent på telefon mandager til fredag fra kl. 16.00-22.00, chaten har åpent alle dager mellom kl. 16.00-22.00.

Føler du deg ensom eller har vonde tanker du ikke klarer å håndtere? Mental helse kan svare på spørsmål om psykisk helse.

  • Ring: 116 123

Er du mellom 18 og 36 år, kan du bruke Mental helses chat.

Åpningstider:

Telefonen har åpent hele døgnet alle dager i året. Chaten holder åpent alle dager i jula fra kl. 18.00–21.00.

Julaften er det åpent fra kl. 20.00–22.00 og nyttårsaften fra kl. 19.00–22.00.

Les mer om Mental Helses hjelpetelefon

Har du ungdom og har spørsmål om helse, kropp, følelser, identitet, finner du mye informasjon på:

Er du bekymret for et barn?

Frykter du at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen som alle har krav på? Da kan du melde inn din bekymring.

Kommunens digitale veiledere

Se også Drammen kommunes veiledere for psykisk helse, rus med mer: