Oppdatering om tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse

En elev ved Eiker videregående skole som er bosatt i Drammen kommune, er innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnehinnebetennelse. Det er nå avklart hvilken meningokokktype eleven er smittet av.

Sist endret:

Det er nå avklart hvilken meningokokktype eleven som har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse, er smittet av. Elever ved de videregående skoler i distriktet, som tidligere har takket ja til vaksine mot meningitt (hjernehinnebetennelse), skal være godt beskyttet mot både smitte og sykdom ettersom vaksinen (ACWY- vaksinen) dekker nettopp meningokokktypen som nå er påvist.

Det er ikke behov for nye doser av denne vaksinen for de som er vaksinert. Du kan finne din vaksinasjonsstatus på helsenorge.no

Andre som kan være aktuelle for vaksinasjon, vil bli kontaktet direkte. 

Antibiotika er viktigste forebyggende tiltak 

Vi ønsker å presisere at det viktigste forebyggende tiltaket for nærkontakter, er en dose antibiotika. Dette har nærkontakter nå fått tilbud om gjennom sin lokale legevakt eller fastlege. 

Dersom du er nærkontakt og ennå ikke har fått tilbud om en dose antibiotika, ber vi deg kontakte din lokale legevakt. 

Følg fortsatt med på symptomer 

Vi minner om viktigheten av at personer i den sykes nærmiljø er oppmerksomme på symptomer, spesielt den første uken.  

Hvilke symptomer skal jeg se etter?

De første tegnene er gjerne vage og kan likne influensa. Du bør være særlig oppmerksom ved feber, frysninger, hodepine, muskelverk, lysskyhet, kvalme, oppkast eller diaré. Ved blodforgiftning kan det etter hvert oppstå ørsmå røde eller lilla prikker i huden. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når du trykker et gjennomsiktig glass mot dem. Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse. 

Sykdommen kan forverre seg svært raskt.  Dersom du eller de rundt deg utvikler symptomer er det viktig å kontakte lege raskt. Informer om at du tilhører et miljø hvor det er påvist et tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse.