Ny leieavtale for Nøstedhallen

Skatere, BMXere, Inlinere og sparkesyklister er sikret arena på Nøsted for ti år fremover. Det er takket være ny leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen næringsparker AS.

Sist endret:

Avtalen innebærer også en opprusting av lokalene med bedre energieffektivitet og nye garderobefasiliteter. Altså et bedre tilbud for alle brukere av Nøstedhallen.

Et løft

Avdelingsleder for avdeling ung kultur i Drammen kommune Wenche Andreassen Moe er begeistret for den nye avtalen.

– Den innebærer en politisk vilje til å tilby skate, inline, bmx og sparkesyklister et tilbud i kommunen, sier Andreassen Moe.

I tillegg roser hun samarbeidet med Drammen Næringsparker AS og Nøsted Brygge. Hun sier at avtalen vil medføre et løft for hele lokalområdet, og at kommunen forventer en fortsatt økning i besøk til hallen.

Tilbudet vil bestå

Også Drammen Eiendom KF er fornøyd med en nye avtalen.

– Den lange avtaletiden gir brukerne av hallen en trygghet om at tilbudet vil bestå, sier eiendomsforvalter i Drammen Eiendom KF Magnus Roland Dahlen.

Han også trekker frem styrkingen av energieffektiviteten og tilhørende kostnadsbesparelser som viktig for dem.

Jan Erik Hansen i Nøsted Brygge ser at Nøstedhallen bidrar til et godt ungdomsmiljø i nærområdet, og at hallen i seg selv er en destinasjon for den yngre garde.

– I tillegg er Drammen Eiendom KF en seriøs leietager, noe som i seg selv er positivt, sier Hansen.

Per Rosenvinge i Drammen Næringsparker AS er glad for langsiktigheten i avtalen, og mener Nøstedhallen bidrar til å skape liv i området.

– Dette vil også være positivt for byggeprosjektet Nøsted Brygge, og gjøre området attraktivt på tvers av generasjoner, sier Rosenvinge.

En av de største

Drammen kommune har leid Nøstedhallen av Drammen Næringsparker AS siden 2003, med fornyelse ett til tre år av gangen.

Hallen er en av de største aktivitetshallene i Norge, med egenorganisert aktivitet for barn og unge. Det arrangeres regelmessig konkurranser i hallen, senest i september. Da ble prøve-VM i scoot (sparkesykkel) ble arrangert, med deltagere fra hele landet.

Hallen trekker til seg en jevn strøm med brukere og registrerer mer enn 8 500 besøk årlig, til tross for at den ikke er åpen i sommerhalvåret.

Den nye leieavtalen som er signert strekker seg over 10 år, med mulighet for fem pluss fem års forlengelse. Dette gir eier av hallen, Drammens Næringsparker AS tilstrekkelig forutsigbarhet til å ruste opp både isolasjon, ventilasjon, belysning, garderober og sanitærtilbudet til glede for alle brukerne av hallen.

Gratis tilbud

Nøstedhallen er et gratis tilbud til alle brukere bosatt i Drammen kommune under 18 år.