Nye politivedtekter for Drammen kommune

Tidligere i år vedtok kommunestyret politivedtekter for Drammen kommune. Nå er de godkjent av politidirektoratet og tilgjengelig på nettsiden Lovdata.

Sist endret:

Politivedtektene sammenfatter lover og generelle regler som gjelder for Drammen kommune, blant annet å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og renhold på offentlig sted.

Politivedtektene er forankret i politiloven. Det er først og fremst politiet som håndhever dem, men enkelte av bestemmelsene kan også kommunen håndheve. Dette gjelder for eksempel forsøpling på offentlig sted.

De nye politivedtektene erstatter politivedtektene som de tre tidligere kommunene hadde. Det har vært gjort et omfattende arbeid i forkant av kommunestyrets vedtak, og i tillegg kommer godkjenningen fra politidirektoratet.