Nytt kart viser oversikt over skiløyper og labbeløyper

Kommunens store skiløypenett er flittig brukt av mange ulike brukergrupper. I tillegg ønsker mange å gå en tur i skogen også om vinteren. Nå lanseres et digitalt kart som viser hva slags type skiløype som kjøres hvor. I kartet finner du også oversikt over labbeløyper.

Drammen kommune, ved avdelingen Anlegg, idrett og natur, har de siste årene gjort mye for at alle skal kunne nyte skogen og nærområdene om vinteren. Det er gjennomført dryppsonehogst fra Landfalltjern til Skimtvarden, ved Landfallbrenna og på Skimten-runden. Samme har vært gjort i området ved MIF- og SIF-hytta og Øvre Hogstet, langs skiløypa fra Andorsrud til Heia og rundt Hvalsdammen. Dermed legger snøen seg lettere i løypene og man unngår at drypp fra trærne blir til is i løypa. I mange tilfeller medfører det også at løypemaskinen kommer lettere frem i terrenget.

Til glede for alle som går til fots om vinteren er det også etablert såkalte labbeløyper, som er preparerte traseer for gående. Flere steder lages det nå også kombinerte ski- og labbeløyper, som for eksempel på Spiralen, 800-meteren og Mariskoveien.

Se løypetypen i kartet

Det er utarbeidet en plan for hva slags skiløyper som kjøres hvor når det er gode nok snøforhold. For mens noen skiløpere sverger til klassisk, ønsker andre å skøyte i vei. Nå kan du via det nye, digitale kartet finne ut hvor de ulike løypetypene prepareres i kommunens 280 kilometer lange løypenett.

Løyperegimet, altså hvilke skiløypetyper som kjøres hvor, er for øvrig basert på politiske føringer, administrative vurderinger, brukerdialog, kommunens hovedprinsipper for løypekjøring, og budsjettmessige forutsetninger.

På enkelte steder samarbeider kommunen med lokale lag og foreninger – som Konnerud IL, Berger IL og IF Birkebeineren – om løypeprepareringen. Disse preparerer både for eget treningsopplegg og for allmennheten.

Av de mest brukte skiløypene kan det nevnes at det prepareres klassisk fra Landfalltjern til Tverken. På Spiralen, 800-meteren og Mariskoveien prepareres det med ett klassisk skispor mens resten av bredden er ment for dem som ønsker å gå på beina, sykle eller annet.

– Det nye kartet viser en oversikt over hvordan løypekjøringen vil foregå. Ved å klikke deg inn på den enkelte løypa finner du informasjon om det normalt prepareres for klassisk eller skøyting, eller begge deler. Så lenge det er lite snø kan imidlertid løypetypen som faktisk blir preparert avvike noe fra kartet fordi løypekjørerne må preparere ut fra hva snømengden tillater, forteller rådgiver skog og friluftsliv Malin Sørensen.

Malin Sørensen i skiløypa foran en løypekjøringsmaskin BILDE: – Vi prøver å tilrettelegge slik at så mange som mulig kan bruke naturen vår også på vinteren, forteller rådgiver skog og friluftsliv Malin Sørensen. Her er hun i løypa rett ovenfor Stiboltkrysset.

Preppestatusen finner du fortsatt på skisporet.no

Selve statusen for når løypene er preparert vil fortsatt ligge på skisporet.no. Alle kommunens løypeprepareringsmaskiner er nå utstyrt med GPS, slik at informasjonen på skisporet.no alltid vil være oppdatert med hvor og når det er kjørt løyper.

Det vil også bli lagt ut informasjon på Facebook-siden Skiløypene i Drammen, for eksempel med ferske bilder fra skiløypene. Her kan også brukerne gi tilbakemeldinger.

Prinsippene for løypekjøringen

Disse prinsippene påvirker løypekjøringen:

  • Vær og føre. Løypekjørerne har erfaring og fagkunnskap til å vurdere vær og føre og planlegge løypepreparering for å gi best mulig helhetlig resultat og ressursbruk. I tillegg tilpasses løypekjøringen variasjonen i terreng- og snøforhold (blant annet etter høyde over havet, type løypeunderlag og type skog).
  • Løypemaskinens plassering angir utgangspunktet for start og slutt på løypekjøringen.
  • Bemanning og profesjonalitet med egne ansatte i vaktordning. Profesjonelle løypekjørere, som egne ansatte, er effektive løypekjørere og begrenser faren for personulykker og skader på utstyret.
  • Løypenes lengder og om løypene er lagt opp som runder eller ikke, påvirker hvor mye løypekjørerne får preparert innenfor vaktordningen.
  • Løyper der det er forventet mange brukere og stor pågang, blir prioritert. Når det er praktisk mulig, prioriteres høyere løypestandard, tidligere oppstart og hyppigere løypekjøring på løyper der det kan forventes mye bruk.
  • Drammen kommune samarbeider med nabokommuner om både løypekjøring og løyperegime over kommunegrensene.
  • Ulike brukergrupper (stilarter) skal ha et tilbud til å bevege seg i marka for å fremme folkehelsa.

I tillegg vil preparering av skileiker, labbeløyper og løyper kjørt med snøscooter bli koordinert med den øvrige løypekjøringen innenfor løypekjørernes vaktordning. Snøscooterpreparerte løyper i by- og boligområder og skileiker prepareres når snøforholdene er gode nok og det er tilgjengelig tid og ressurser. Labbeløyper kjøres opp når tilgjengelig tid og ressurser finnes.