Områdesatsing på Strømsø – ny avtale signert

Staten og Drammen kommune er blitt enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats på Strømsø i Drammen. Fredag var statsråd Nikolai Astrup i Drammen for å signere avtalen.

Drammen kommunestyre har vedtatt å prioritere en områdesatsing i kommunedel 7, som omfatter Strømsø nord: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen. Satsingen, som har navnet Strømsø 2030, vil strekke seg over en tiårs periode.

Hovedmålet med områdesatsingen er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter.

Store ambisjoner for Strømsø

Ordfører Monica Myrvold Berg viste statsråd Nikolai Astrup rundt på knutepunkt Strømsø. Første stopp var Skattkammeret, det gamle toalettanlegget til Strømsø skole, som nå er gjort om til et sted hvor byens barn og unge kan få klær eller låne blant annet sportsutstyr.

I tillegg fikk statsråd Astrup møte ungdommer som delte sine erfaringer fra diverse sommerjobber, samt kvinner som deltar i Jobbsjansen.

– Jeg ser fram til å finne nye samarbeidsformer med Drammen kommune i tida framover. Strømsø er et historisk område, som igjen kan gjenvinne sin posisjon i bybildet, sa statsråd Nikolai Astrup.

Statsråd Nikolai Astrup
BILDE: Statsråd Nikolai Astrup ser fram til å samarbeide med Drammen kommune for å bedre bomiljø og oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen Strømsø. Under besøket fikk han blant annet hilse på ungdommer, som kunne dele sine positive erfaringer fra forskjellige sommerjobber.

– Det er mange småbutikker og kontorarbeidsplasser på Strømsø. Kontrastene er mange, mellom nytt og gammelt, gode og dårlige boforhold, fattigdom og velstand. Mange har levekårsutfordringer. Vi har også utfordringer med enkelte ungdomsmiljøer, med kriminalitet og barnefattigdom, fortalte ordfører Monica Myrvold Berg, og la til:

– Drammen kommune har store ambisjoner for Strømsø. Strømsø skal i løpet av de kommende årene bli en urban, moderne, miljø- og klimavennlig bydel.

I områdesatsingen har Drammen kommune satt som mål å jobbe ut fra fire velferdspilarer: arbeid, utdanning, bolig og helse.

– Gjennom områdesatsingen på knutepunkt Strømsø kan vi ha ekstra fokus på innovasjon og utprøving av nye metoder, tilpasset demografien i dette området. Derfor er dette en stor dag for Strømsø, en stor dag for Drammen og en stor dag for et samarbeid som kommer til å sette avgjørende spor i Drammens utvikling i årene framover. Vi gleder oss, sa ordfører Monica Myrvold Berg, før hun signerte intensjonsavtalen sammen med statsråd Nikolai Astrup.

– Vi skal sammen bidra til at Strømsø blir et godt sted å vokse opp og leve i, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statsråd Nikolai Astrup og ordfører Monica Myrvold Berg.
BILDE: Statsråd Nikolai Astrup besøkte knutepunkt Strømsø fredag 30. oktober, der ny intensjonsavtale om områdesatsing med Drammen kommune ble signert sammen med ordfører Monica Myrvold Berg.

Bedre bomiljø og oppvekstvilkår

Intensjonsavtalen mellom staten og Drammen kommune ble undertegnet fredag 30. oktober. Avtalen går ut på at staten, kommunen og andre samarbeidspartnere skal gjøre en felles og målrettet innsats for å skape et bedre bomiljø, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på Strømsø. Avtalen gjelder fra 2021 til 2030.

Deler av Strømsø skårer dårlig på levekårsundersøkelsene, og har store utfordringer knyttet til blant annet fattigdom, arbeidsledighet, helse, støy og forurensning. Drammen kommune har fått 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø i 2020, og regjeringen har foreslått tilsvarende beløp for 2021.

Regjeringen ønsker å skape et samfunn med muligheter for alle ved å forbedre levekårene i byområder med store utfordringer, og samarbeider også om områdesatsinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dermed er det opparbeidet mye kunnskap og erfaring som Drammen kan dra nytte av i den nye satsingen.