Rådhuskvartalet i Mjøndalen er solgt

Rådhuskvartalet i Mjøndalen er solgt til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS. Salget skjer etter at kommunestyret i desember 2022 vedtok at rådhuskvartalet skulle selges fra Drammen Eiendom KF til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS i løpet av 2023.

Sist endret:

Det tidligere rådhuset er ett av byggene i Rådhuskvartalet.
Rådhuskvartalet i Mjøndalen er solgt til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS. Det tidligere rådhuset er ett av fire bygg på eiendommen.

I tidligere Nedre Eiker kommune var rådhuset og tre omkringliggende bygninger lokaler for kommuneadministrasjonen. Eiendommen hvor bygningene ligger, kalles rådhuskvartalet.

Allerede før kommunesammenslåingen ble rådhuskvartalet vurdert som en utviklingseiendom som kunne gi kommunen inntekter fra et eventuelt salg i markedet. I desember 2022 vedtok kommunestyret at rådhuskvartalet i Mjøndalen skulle selges til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS i løpet av 2023. Nå er avtalen signert, og kjøper overtok eiendommen 1. oktober. Formålet med salget er å legge til rette for utvikling av eiendommen, og å frigjøre kapital.

I dag holder flere kommunale virksomheter til i byggene, deriblant Innbyggertorget, Mjøndalen frivilligsentral, Tjenestetildeling og koordinerende enhet samt Geodata. Kommunens bruk fortsetter også etter eierskiftet, ved at kommunen leier byggene av utviklingsselskapet.

Salgssummen for eiendommen er 67,7 mill. kroner. Det ble gjennomført to eksterne, uavhengige verdivurderinger som ligger til grunn for kjøpesummen.

Kan bestille nytt administrasjonsbygg

Avtalen som er inngått innebærer at kommunen kan bestille et nytt administrasjonsbygg på eiendommen. Hvis denne opsjonen benyttes vil utviklingsselskapet sette opp og eie bygget mens kommunen blir leietaker. Kommunen vil i så fall gi en spesifikasjon på hva det nye administrasjonsbygget skal inneholde. I henhold til avtalen må kommunen beslutte om nytt bygg skal settes opp innen tre år.

Resten av eiendommen planlegges brukt til boligutvikling.

Flyfoto som viser eiendommen
Eiendommen som er solgt er markert med gult på bildet. Jernbanen sees øverst til høyre i bildet.