Rapporter for undersøkelsene klare

De endelige rapportene fra de tre store undersøkelsene Drammen kommune har gjennomført blant innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og foreninger, er nå klare.

Samtidig med at rapportene er klare, lanseres også webportalen for innbyggerundersøkelsen. Her er det mulig å sette opp egne søk for å finne svar og gjøre de sammenligningene man selv ønsker å gjøre.

Rapportene og data