Registrerer fuglebestanden i jordbrukslandskapet

I månedsskiftet mai–juni vil det foregå registrering av fuglebestander i jordbrukslandskapet i deler av kommunen. Det er organisasjonen BirdLife Norge som utfører arbeidet på vegne av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Arbeidet utføres grytidlig om morgenen, fra kl. 04 til kl. 09.

Sist endret:

Bilde av en fugl som vasser i vannkanten
REGISTRERES: Overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet foregår på tilfeldig utvalgte flater à 1 km2 over hele landet.

– Det er viktig for oss å gjøre oppmerksom på at personer vil kunne observeres i jordbrukslandskapet i den angitte tidsperioden slik at dette ikke skal skape bekymring, sier forsker og kontaktperson hos NIBIO Christian Pedersen.

Personer som utfører arbeidet for NIBIO vil bære et brev om oppdraget med seg. NIBIO melder om at det ikke skal foregå ferdsel på dyrket areal når arbeidet gjennomføres. I stedet foregår registreringen fra for eksempel kanten på jorder, veikanter, tun, boligfelt, beitemark, skogbryn mm. Observatørene har med kikkert og vil observere i 5 minutter på hver plass før de går videre til neste punkt.

Overvåkningen er en del av 3Q-programmet som har pågått siden 2000. Feltarbeidet vil fortsette i årene framover. Omtrent hvert tredje år vil observatørene komme tilbake til de forskjellige flatene.

Mer informasjon om 3Q-programmet, oppdraget, samt andre praktiske opplysninger og kontaktinformasjon, finnes på NIBIOs nettsider.