Snart slipper du å lese av vannmåleren selv

Denne våren starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere med fjernavleste vannmålere i alle boliger i kommunen. Med fjernavlest vannmåler slipper du å lese av måleren og sende inn forbruket ditt selv.

Sist endret:

En av kommunens medarbeidere står på en trapp med en eske med nye vannmålere
NYE MÅLERE: Med fjernavlest vannmåler slipper du å lese av måleren selv. For huseier er utskiftingen og monteringen kostnadsfri. 

Utskiftningen vil foregå områdevis og blir delt i ti kommunedeler. Første kommunedel ut er Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger.

Drammen kommune har inngått avtale med GK Norge A/S, som vil foreta utskiftningen.  De vil kontakte hver enkelt husstand med en SMS når utskiftingen nærmer seg for å avtale utskiftningstidspunkt. For huseier er utskiftingen og monteringen kostnadsfri. 

De fjernavleste vannmålerne registrerer vannforbruk og sender data via radionettverk. Avlesninger sendes fire ganger i døgnet og sendingene er kortvarige, svake og ikke helsefarlige. Alle innsamlede data er beskyttet av norsk lovverk for behandling av persondata. Når dataene registreres på måleren er de krypterte og disse håndteres videre av kommunen. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 

Vannmåleren som blir montert er klar for fjernavlesning. Inntil arbeidet med fjernavlesing er ferdigstilt i hele kommunen, vil en del vannmålere bli fjernavlest, mens noen fortsatt må leses av manuelt. Alle huseiere vil få beskjed når vi tar i bruk fjernavlesning i deres område.