– Sykkelturen er ikke over før man får parkert sykkelen

Tilrettelegging for sykkelparkering med god kvalitet har positiv effekt på hvor stor andel som velger sykkel som framkomstmiddel. Det er derfor viktig med nok sykkelparkeringer, spesielt i sentrumsområdene. Denne høsten øker tilbudet blant annet med helt nye sykkelskap.

Drammen skal ha et enkelt, trygt, raskt og miljøvennlig transportsystem som er tilpasset innbyggernes og næringslivets behov for mobilitet. Målet er at trafikkøkningen som følger av byvekst skal tas med miljøvennlige reisemidler; kollektivtransport, sykkel og gange. Visjonen frem mot 2036 er at «Drammen skal være den beste sykkelbyen i Norge» og at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 14 % av all trafikk i 2036.

Varaordfører Ståle Sørensen klipper over rødt bånd på sykkelskap
BILDE: Torsdag ble det røde båndet klippet, før Ståle Sørensen, varaordfører i Drammen kommune og leder for klimautvalget selv fikk prøve appen og ett av sykkelskapene.

Et ønske fra innbyggerne

Sykkelskapene ved Bragernes Torg er et ledd i kommunens arbeid for å tilrettelegge for at flere velger sykkel som reisemiddel. Kommunen har tidligere mottatt flere henvendelser med etterspørsel om trygg sykkelparkering sentralt på Bragernes, og nå har det kommet.

Torsdag var det offisiell åpning av nye, trygge og tørre sykkelskap ved Bragernes torg, som har rukket å stå der i ca. to uker allerede. Tilstede i det fine høstværet var blant annet varaordfører og leder av klimautvalget, Ståle Sørensen, Trond Solem, prosjektleder Sykkel i Buskerudbysekretariatet, kommunens sykkelkontakt, Elisabeth von Enzberg-Viker, og markedssjef i SafeBikely, Ellen Loxley, som har levert løsningen til kommunen.

– Sykkelturen er ikke over før man får parkert sykkelen. Vi håper tilbudet blir godt mottatt av byens syklister og at enda flere vil velge sykkel fremover nå som sykkelen også kan stå trygt her på Bragernes, sa Ståle Sørensen, som stod for den offisielle åpningen.

Kommunens sykkelkontakt, Elisabeth von Enzberg-Viker, Trond Solem, prosjektleder Sykkel i Buskerudbysekretariatet, varaordfører og leder for klimautvalget Ståle Sørensen og markedssjef i SafeBikely, Ellen Loxley.
BILDE: Kommunens sykkelkontakt, Elisabeth von Enzberg-Viker, Trond Solem, prosjektleder Sykkel i Buskerudbysekretariatet, varaordfører og leder for klimautvalget Ståle Sørensen og markedssjef i SafeBikely, Ellen Loxley.

App-løsning og ti timer gratis parkering

Sykkelskapene fra SafeBikely er et nytt konsept med sykkelskap som utplasseres hvor som helst uten oppkobling til Wifi og strøm. De har åpnet lokasjoner i 12 norske kommuner.

– Samtidig som vi åpner sykkelskap i Drammen lanserer vi også en ny mobilapp. Vi håper denne kombinasjonen vil gi full uttelling hos syklister i Drammen Kommune, sier Markedssjef i SafeBikely, Ellen Loxley.

Syklistene kan forhåndsreservere før de drar hjemmefra, og parkeringen er gratis de ti første timene, noe som bør passe både handlende og de som sykler til jobb.

I skapet står sykkelen både trygt og tørt. I tillegg er det knagger inne i hvert skap til å henge opp for eksempel sykkelhjelm, jakke eller handleposer dersom man har behov for det. Mens man har skapet kan man åpne og lukke det etter behov- alt ved hjelp av telefonen. Så har man for eksempel handlet og skal på kafe eller teater etterpå, kan man fint sette igjen handleposene inne i sykkelskapet sammen med sykkelen.

Safebikely app 1500.jpg

Last ned SafeBikely-appen fra  fra App Store eller Google Play

Målet er å få flere til å velge sykkel som transportmiddel når faren for sykkeltyveri reduseres kraftig.

– Smarte sykkelskap er et nytt og spennende tiltak for å øke sykkelandelen i Drammen kommune, sier sykkelkontakt Elisabeth von Enzberg-Viker.

Undersøkelser viser at syklister samlet sett legger igjen mest penger til lokalt næringsliv. Sykkelskapene er et viktig tiltak som har positive ringvirkninger for flere samfunnsaktører.

Kartlegger bruk

App-løsningen gir fordeler for brukerne, men også for kommunen. Den gir nemlig kommunen mulighet til å se hvor mange som bruker skapene, hvor lenge de blir brukt og når de brukes.

– Sykkelskapene på Bragernes er et testprosjekt for å se om innbyggerne våre vil benytte et tilbud der de kan låse sykkelen sin, men også der vi kan måle bruken. At vi har mulighet til å se når det blir brukt på døgnet og tidsrom, gjør at vi kan få et innblikk i hvor attraktivt det er å låse inn sykkelen sin, slik at vi kan vurdere et eventuelt ytterligere behov, forteller overingeniør Elisabeth von Enzberg-Viker i Drammen kommunes avdeling samferdsel, vei og park.

– Vår tanke har vært at en veldig sentral plassering i første omgang vil kunne gi grunnlag for denne vurderingen. Plasseringen vil derfor kunne endres, forteller hun videre.

Sykkelskapene har allerede stått utplassert i to uker og tallene viser at sykkelboksene blir brukt, tiltros for mye dårlig vær i det siste. Skapene har blitt brukt nokså jevnt fordelt mellom åtte om morgenen og ti om kvelden. Gjennomsnittstiden har vært i underkant av fire timer, med en minimumstid på 40 min og en makstid på nesten 14 timer.

Drammen kommunes sykkelkontakt, Elisabeth von Enzberg-Viker
BILDE: Sykkelen rygges inn i skapet, vri styret om nødvendig. Lukk døren og ha en bekymringsfri sykkelhverdag.

Flere sykkelparkeringer kommer

Også andre steder i kommunene vil det gjennom høsten etableres plasser for å sette fra seg sykkelen i form av mer tradisjonelle stativer. Det vil både suppleres med flere stativer hvor det allerede finnes sykkelparkering og det vil etableres sykkelparkering på nye steder. Det jobbet også med etablering av sykkelhotell ved Mjøndalen stasjon.

Sykkelparkeringer er en del av satsingen på opprusting av kollektivknutepunkt og innfartsparkering i Buskerudby-samarbeidet og utbyggingen gjennomføres i stor grad med tilskudd fra Buskerudbyen. I Buskerudbypakke 2 er det satt av 910 millioner kroner til dette formålet.

Her har det allerede kommet eller kommer sykkelparkering i høst:

  • Sykkelparkering på Strømsø torg, rett ved hovedinngangen til stasjonen: etableres sykkelparkering med plass til 48 sykler.
  • Sykkelparkering ved Globus: settes opp et bil-sykkelparkeringsstativ.
  • Sykkelparkering i Scwenckegata, rett på oversiden av gågata: settes opp et sykkel-sykkelparkeringsstativ med plass til 10 sykler.
  • Sykkelparkering i Amtmand Bloms gate, rett innenfor gågatesonen: settes opp et sykkel-sykkelparkeringsstativ med plass til 10 sykler.
  • Øvrig sykkelparkering på Bragernes, utvidelse av antall plasser ved torgscenen og to stativ i Øvre Torggate.
  • Sykkelparkeringsbokser settes opp på Bragernes torg for alle innbyggere hvor man benytter app-løsning, på Kjøsterud ungdomsskole for å få flere av de ansatte til å velge sykkelen til jobb og tilsvarende ved knutepunkt Mjøndalen. Boksene i Mjøndalen og på Kjøsterud vil bli satt ut med lås, slik at brukerne må ha nøkkel for å bruke dem.
  • Sykkelparkering utenfor Union Scene og utenfor kulturskolen, slik at det vil bli mulighet for å låse fast sykler i stativer også der. Kulturskolen har hatt noen fra før, men her utvides tilbudet.
  • Sykkelparkering ved knutepunkt Svelvik: etableres sykkelparkering rett utenfor inngangen, under tak, med kontaktpunkter slik at det vil være mulig å lade elsykler for dem som har behov for det.
  • Etablering av sykkelhotell ved Mjøndalen stasjon. Avtale er inngått med Bane NOR. Trolig på plass rundt desember. Sykkelhotellet vil bli et tilsvarende tilbud som på Brakerøya, Drammen og Gulskogen stasjon, hvor man kan låse sykkelen sin innendørs under tak. Ordningen vil ha tilsvarende abonnementsløsning som på de øvrige stasjonene, eies og driftes av Bane NOR.

Takk for at du sykler!