Hvor vil du parkere sykkelen?

Alle sykkelturer starter og avsluttes med en parkert sykkel. Har du forslag til hvor det bør være sykkelparkering og hvilken type sykkelparkering som passer best? Da kan du melde inn dine forslag til kommunen.

For å gjøre det lettere for innbyggerne å sette fra seg sykkelen på et passende og trygt sted, ønsker kommunen innspill til sykkelparkering på kommunal grunn. Nå kan du sende inn dine forslag digitalt. Marker på det digitale kartet hvor du ønsker parkering og hvilken type parkering du mener er best.

– Jeg oppfordrer alle innbyggere som tenker at "her burde det vært en sykkelparkering" om å melde inn dette til kommunen. Vi tar imot alle innspill og prøver så langt vi kan å imøtekomme ønskene, sier fagansvarlig Elisabeth Bjørnstad Halvorsen i virksomhet samferdsel, vei og park i Drammen kommune.

Så er det et sted i kommunen du mener at det burde vært sykkelparkering, har du nå anledning til å melde inn ditt forslag. Det er imidlertid viktig å merke seg at det bare er snakk om parkering på kommunal grunn.

Drammen kommune vurderer alle innspillene som kommer inn. De første nye sykkelparkeringene kommer på plass i 2024.

Bakgrunnen for ordningen er at Drammen kommunes sykkelplan sier at for å få flere til å sykle må det finnes gode parkeringsmuligheter. Plassene må våre tilgjengelige, attraktive og trygge – og de må finnes på flere ulike steder.

Meld inn ditt forslag

Bokser for individuell sykkelparkering på Bragernes torg i Drammen.
TRYGG: I kartløsningen kan du kan foreslå den type sykkelparkering du tror passer best - blant annet slike bokser du finner på Bragernes torg.