Takknemlige for innsatsen til Sivilforsvaret

Uke to og tre i 2022 har vært to av de mest travle ukene på teststasjonen på Sundland i løpet av pandemien. At Sivilforsvaret er på plass og bistår i arbeidet har resultert i at kapasiteten på teststasjonen kan holdes så høyt oppe.

- Det er gull verdt at de er her. De gjør en fantastisk innsats, sier Liv Mikkelborg, avdelingsleder for prøvetakingstjenesten ved legevakten i Drammen kommune.

Mandag 17. januar ble det gjennomført rekordmange 1750 tester i løpet av en dag. Det hadde ikke gått uten innsatsen fra mannskapet fra Sivilforsvaret. Med et snitt på ti-elleve personer fra Sivilforsvaret på jobb hver dag, bidrar de til at logistikken og testingen flyter på teststasjonen på Sundland.

- De gjør alt her på teststasjonen. De tester, tar id-sjekk og dirigerer innkjøring og kø, sier Mikkelborg.

En fra sivilforsvaret står sammen med Liv Mikkelborg i døra inn til teststasjonen.
BILDE: Liv Mikkelborg er imponert over innsatsen til Sivilforsvaret. Noen sørger for trafikken, eller sjekker id, mens andre tester.

Har helt andre jobber

Liv Mikkelborg er imponert over innsatsen til Sivilforsvaret. Til tross for at mange nok heller skulle vært på sine vanlige jobber, gjør de en strålende jobb ved teststasjonen på Sundland. Mannskapet som er i testhallen denne tirsdagen har helt andre jobber til daglig, de er alt fra frisører, ingeniører, elektrikere, lærere og kjøreskolelærere – for å nevne noe. Her må alle omstille seg og få opplæring for å kunne jobbe med testing. Hver av dem blir kalt inn til å jobbe fire vakter.

Morten Sand jobber til vanlig som arkitekt. At han må være er borte fra jobben og firmaet i fire dager er ikke heldig for ham, men når han tross alt må være her, er han opptatt av å stå på.

- Når jeg først er her vil jeg gjøre en god jobb, sier Morten Sand.

tre menn fra Sivilforsvaret ved siden av hverandre i fullt smittevernutstyr inne på Sundland teststasjon.
BILDE: Kåre Gjerde Ranheim (kjøreskolelærer), Morten Sand (arkitekt) og Viggo Skretteberg (jobber med fiberoptikk) gjør deg klare til ny runde med testing på teststasjonen på Sundland.

Bistår i koronahåndtering

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I fredstid bidrar Sivilforsvaret med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. Rundt omkring i hele Norge er det nå mannskap ute for å bistå i forbindelse med koronahåndteringen.

- Drammen kommune og Sivilforsvaret vil også normalt øve sammen for å trene på ulike hendelser. Denne gangen er det en reell hendelse hvor vi lærer av hverandre, samtidig som vi øver og blir kjent på nye måter, sier Sten Petter Aamodt, beredskapssjef i Drammen kommune.

I Drammen har sivilforsvaret vært til stede i halvannen uke. I første omgang skulle de bistå i to uker, men Liv Mikkelborg er veldig glad for at de nå skal bistå arbeidet i en ekstra uke.