Takknemlige for innsatsen

Tradisjonen tro har valgstyret i dag vært på befaring i ulike stemmelokaler rundt om i kommunen. I tillegg har svenske valgmyndigheter observert hva og hvordan det jobbes med valg i Drammen.

Sist endret:

–  Ut fra det valgstyret har observert går alt riktig for seg. Vi er takknemlige for innsatsen til valgfunksjonærene. Deres innsats er et viktig bidrag til demokratiet, sa leder og nestleder i stemmestyret Monica Myrvold Berg og Kristin Surlien, etter å ha sett hvordan det jobbes med opptelling i Mjøndalen og observert valglokaler.

–  Vi oppfordrer alle innbyggere til å benytte stemmeretten, fortsatte de.

I tillegg til Myrvold Berg og Surlien, var også valgstyrets Cathrin Janøy, Ulf Erik Knudsen, Gro Nyhus, Anders Lunde og Eivind Knudsen med på befaringen.  

to damer med langst lyst hår går nedover en bakke utenfor Tangen skole
FORNØYDE: Kristin Surlien og Monica Myrvold Berg.

Svenske observatører

For valgstyret startet dagen i samfunnshuset i Mjøndalen. Der ønsket Monica Myrvold Berg valgstyret og en svensk delegasjon valgobservatører velkommen. Ordføreren var stolt over at de svenske gjestene valgte å komme til Drammen.

De 27 svenske valgobservatørene er ansatte fra de svenske valgmyndighetene, som tilsvarer valgdirektoratet i Norge. De var her for å se og lære om hvordan Drammen kommune jobber med valg.

Vegard Hetty Andersen og Øystein Kristoffersen, ansvarlige i valgsekretariatet i Drammen kommune, presenterte og forklarte hvordan de har jobbet med valget siden februar.

De fortalte om hvilke systemer og utstyr som trengs og brukes, de pratet om sikkerhet, tiltak overfor velgere med kognitive funksjonsnedsettelser, organisering av forhåndsstemmetilbudet, organisering av valgdagen, opplæring av valgmedarbeidere og rekrutteringsprosessen – for å nevne noe.

–  Det er mye detaljer som skal på plass, men det er gøy. Det gir mye energi, sa Vegard Hetty Andersen.

Flere mennesker står bak et band og blir forklart hvordan valgopptelling foregår
OPPTELLING: Valgstyret og den svenske deligasjonen får forklart hvordan opptellingen av valgstemmene foregår.

Imponert

Anna Nyquist er kanslichef for de svenske valgmyndighetene. Hun og hennes kollegaer tok altså turen til Drammen kommune på valgdagen for å lære.

–  Vi er veldig imponert av Norges valgarbeid. Det er bra sikkerhet, det er gjennomarbeidet og en bra valgprosess. Vi har mye å lære, og dere har ting å lære av oss, sa Nyquist med et smil.

Mye er ulikt, men mye er også likt. Noe Nyquist var spesielt nysgjerrig på, og stilte mange spørsmål rundt, var de ulike digitale løsningene som benyttes i valggjennomføringen i Norge, som de ikke bruker i Sverige.

Fler mennesker står og hører og smiler og ler inne på Knutepunkt Mjøndalen
FORNØYD: Anna Nyquist (i hvite klær) fra svenske valgmyndigheter er imponert over gjennomføringen av valget i Drammen.