Tollbugata i pridefarger

Ordfører Monica Myrvold Berg og hovedutvalgsleder oppvekst og utdanning Catrin Janøy med den nylagte pridegaten i bakgrunnen

10.–13. august arrangeres Pride i Drammen. Denne uken ble Tollbugata klargjort til festen i august – med pridefarger i asfalten.

Sist endret:

Onsdag var ordfører Monica Myrvold Berg og Catrin Janøy, hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning i Drammen kommune, med og la ned første del av det som nå har blitt en 50 meter lang hyllest til mangfold. 

Pridegaten bekrefter mangfoldet som finnes i kommunen vår, og er et symbol på hvor viktig vi mener det er å vise at vi står sammen i kampen om at alle mennesker skal ha samme rettigheter, sier ordfører Monica Myrvold Berg. 

Ordfører Monica Myrvold Berg legger en del av regnbuen i Tollbugata
Ordfører Monica Myrvold Berg legger en del av regnbuen i Tollbugata

Smeltet ned

Plate etter plate (én meter x 50 cm) med termoplast har blitt varmet opp til 200 grader og smeltet ned på asfalten. Fra Strømsø torg og 50 meter inn i Tollbugata skal fargene rød, oransje, gul, grønn, blå og lilla symbolisere at Drammen er en mangfoldsby.  

Jon-Arild Andreassen, driftsleder ved Eurostar AS, forteller at gaten måtte være helt ren og helt tørr når jobben skulle utføres. De har både kostet og blåst gaten ren før arbeidet starter.   

Vi er stolt av det store mangfoldet i kommunen og viser med dette at vi alle er ulike, men at alle kan delta i fellesskapet. Gata representerer nå på mange måter det store mangfold som finnes i kommunen vår, sier Catrin Janøy.  

Politisk bestemt

Det var kommunestyret som vedtok forslaget om å male pride-gate i Tollbugata i det siste kommunestyremøtet før sommeren. 500 000 kroner tas fra disposisjonsfondet til tiltaket.  

Tollbugata ble valgt av flere grunner. Det er en gågate som er mindre utsatt for slitasje av dekket som nå legges. Det lokale næringslivet i området har støttet opp om prosjektet, og mangfoldet i området gjør dette til en perfekt plassering av denne regnbuen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.