Utsetter bygging av Krokstad sykehjem

Kommunestyret har vedtatt å utsette byggingen av Krokstad sykehjem inntil videre.

Etter en lang debatt mandag kveld ble det vedtatt at utlysning av entreprisekonkurranse og bygging av Krokstad sykehjem utsettes inntil videre. Dette besluttet kommunestyret med 30 mot 27 stemmer.

Bakgrunnen for vedtaket er at byggekostnadene har økt vesentlig sammenlignet med tidligere kostnadsberegninger. Det er foreløpig ikke antydet noe om hvor lang utsettelsen kan bli.