Vann i kjelleren – hva gjør jeg?

Les hva du kan gjøre for å redusere risikoen for vann i kjelleren og hva du må gjøre dersom dette skjer.

Sist endret:

Hvordan hindre vann i kjelleren?

Har du drenering med sluk på tomta di. Sjekk at disse ikke er tildekka eller tette.

Bor du nær elva eller andre steder der vannet stiger, kan du skjerme deg noe ved hjelp av sandsekker.

Det er også effektivt å lage vern mot vannet ved hjelp av plast (bygningsplast).

Hva gjør jeg om det kommer vann i kjelleren?

Har du fått vann i kjelleren kan det være svært farlig om vannet kommer i kontakt med det elektriske. Før du går ned i kjelleren er det derfor veldig viktig at du kopler fra strømmen til alle rom som er oversvømte.

Du bør først redde unna de tingene du har som tar skade av å stå i vann.

For å minimere skadene bør vannet fjernest raskest mulig. Har du lensepumpe, kan du bruke denne. Ta også kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva du skal gjøre for å fjerne vannet. Brannvesenet rykker bare ut for å fjerne vann dersom det står om liv og helse.

Hvem kontakter jeg for å få hjelp?

Ditt forsikringsselskap hjelper deg med å minimere skadene og videre med oppryddingsjobben.

Drammen kommune har ikke tjenester knyttet til fjerning av vann i kjelleren eller andre forebyggende tiltak enn de som allerede er satt opp langs elva.

Brannvesenet gir vanligvis hjelp med pumping av vann, men ifølge Drammensregionens brannvesen IKS har de nå ikke kapasitet til annet enn nødsituasjoner. Skulle det blir behov for evakuering er det politiet og nødetatene som har ansvaret.

En kjeller med vann på gulvet
VANN: Slik kan de se ut når vann trenger inn i kjelleren. (Foto: Adobestock)