Innfører begrensning på vanning

Restriksjonene er opphevet fra og med 1. august. Du kan nå vanne med slange når du ønsker.

Fra og med mandag 5. juni kan du ikke lenger vanne med hageslange eller spreder når du vil. Hvilket husnummer du har bestemmer hvilke dager du kan vanne.

Det har vært en lang peiode uten regn. Dette har ført til tørre hager. Når mange vanner samtidig, faller trykket i rørene og det skaper problemer.

Derfor innfører Drammen kommune begrensinger på vanning. Det gjelder for hele Drammen kommune fra og med 5. juni 2023 inntil en ny melding blir gitt.

Begrensningene skyldes ikke at det er lite vann i vannkildene som kommunen bruker.

Dag og klokkeslett

Det er begrensninger både på hvilke dager du kan vanne og hvilke klokkeslett det er lov å vanne med slange og spreder i hagen.

Ukedag

Hvilke dager du kan vanne på avhenger av hva som er husnummeret ditt - altså adressen din. Det er det siste tallet i nummeret som du skal se på.

Nummer som slutter på:

 • 1, 2, 3 og 4 kan vanne mandager og torsdager
 • 5, 6 og 7 kan vanne tirsdager og fredager
 • 8, 9 og 0 kan vanne onsdager og lørdager

Bor du for eksempel i Bukkeveien 73, er det tallet 3 som teller. Du vil derfor kunne vanne mandager og torsdager.

Klokkeslett

Hagevanning er bare tillatt mellom kl. 20.00 og 23.00.

Utenom vanningstidene skal hageslangen være oppkveilet.

Lavt trykk

Den siste tida har flere vannet plen og bed på grunn av lite nedbør. Dette fører til driftsproblemer som lavt vanntrykk og misfarget vann i deler av kommunen.

For å unngå trykktap på ledningsnettet når for mange abonnenter vanner samtidig, innføre kommunen vanningsrestriksjoner. På den måten kan alle skal få anledning til å vanne med spreder.

Drammen kommune ber om at alle følger begresningene for vanning. Alternativet er totalt vanningsforbud i kommunen.

Restriksjonene gjelder også for andre typer store vannforbruk som fylling av basseng og lignende.

Det er lov å vanne med vannkanne.

Råd om hagevanning

 • Unngå skvettvanning
 • Plener på dyp jord klarer seg med en rotbløyte hver 14. dag.
 • Plener på sandjord bør ha en rotbløyte 1 gang i uken.
 • En rotbløyte vil si 2-3 cm vann (sette en boks på plenen under vanning, og du vil lett kunne se når du har vannet nok.)
 • Ikke vann i solskinn. Da fordamper det meste av vannet.
  Ikke klipp plenen lavere enn 5 cm.
 • Plener er normalt robuste. Blomster og busker bør prioriteres dersom det blir nødvendig.
 • Husk at for mye vanning fører til mangel på luft i jorda, og til utvasking av næringsstoffer.