Krevende forhold for hjemmetjenesten

Det kraftige snøværet gir store utfordringer for hjemmetjenesten. På grunn av vanskelige vær- og føreforhold trenger hjemmetjenesten mer tid enn normalt på besøksrundene sine.

Dette kan gå utover noen tjenestemottakere hvor besøk enten må utsettes eller avlyses. Tjenestemottakere som ikke får besøk av hjemmetjenesten til vanlig tid, får beskjed om dette direkte. Det gjøres fortløpende prioriteringer i hjemmetjenesten, og tjenestemottakere med størst behov for besøk og bistand blir prioritert.

- Drammen kommune gjør det som er mulig for å sikre at alle får den hjelpen de har behov for. Men i dette været med så krevende forhold, må vi dessverre ta høyde for at noen besøk må utsettes eller avlyses, sier Sudhir Sharma som er kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon.