Økonomiske nøkkeltall Å Energi AS

  • 2023 er første hele driftsår for Å Energi AS og nøkkeltall vil foreligge med utgangspunkt i generalforsamling.
Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter     35 763 mill kr 
Årsresultat     166 mill kr
Sum eiendeler     73 524 mill kr
Gjeld     6 497 mill kr 
Egenkapital     20 604 mill kr 
År (utbetalt) Styrehonorar samlet Honorar styreleder  Honorar pr. styremedlem  Lønn daglig leder  Revisjonshonorar  Antall ansatte/årsverk
2020            
2021            
2022 2,5 mill kr 565.000 kr 145.000 kr 4 200 000 kr  3,5 mill kr 1 345

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
    3,4%