Brageteatret AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Brageteatret AS har en omfattende teaterproduksjon. Teateret leverer årlig scenekunst til 32 000 grunnskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken.

Brageteatret har siden 2011 vært fylkets regionteater som innebærer at virksomheten skal innlemme alle publikumsgrupper i hele fylket som sitt nedslagsfelt.

Brageteatret har base på Union Scene i Drammen, og spiller i tillegg på svært mange ulike arenaer gjennom turnévirksomheten. Brageteatret ønsker i nasjonal sammenheng å ta en førende rolle for videreutvikling av teater for barn og unge, samt utvikling av nye scenekunstuttrykk.

Selskapets formål

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål å:

  • være et profesjonelt teater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet
  • bidra til økt og jevnlig tilbud av scenekunst til hele befolkningen i Buskerud
  • legge særlig vekt på teater med barne- og ungdomsperspektiv og flerkulturelt perspektiv
  • bidra til mangfold, kompetanseutvikling og generell styrking av fylkets samlede kunst- og kulturfelt

Mål med eierskapet

Målet med eierskapet er å bruke Brageteatret for å nå kulturpolitiske mål for eierne innenfor det profesjonelle scenekunstfeltet. Innholdsmessige mål er nedfelt i planer og strategier, samt gjennom driftsavtaler og tilsagnsbrev.

Kort om

  • Organisasjonsnummer 982 696 186
  • Stiftelsesår (Brageteatret AS) 1998
  • Drammen kommunes eierandel 50 %
  • Øvrige eiere: Viken fylkeskommune 50 %
  • Aksjekapital: 500 000 kr.
  •  www.brageteatret.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Nora Evensen

Styre: Maiken Skirstad Mo (leder), Geir Meum Olsen, Pål-André Lauritzen, Ingvild Amdal Myklebust, Elin Henninen Hovde (ansattes representant), Christin Bastiansen (vara).