Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  25 405 000 27 272 000 29 420 000
Årsresultat 100 000 154 000 63 400
Sum eiendeler 6 726 000 7 348 000 9 954 000
Gjeld 4 328 000 4 796 000 6 318 000
Egenkapital 2 398 000 2 552 000 3 636 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2017 168 700 54 000 30 000 846 000 62 000 *9
2018 174 000 55 512 30 840 877 306 58 500 *10
2019 178 900 55 512 30 840 895 456 69 125 *10

* Faste stillinger. Årsverk: 22,4

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0,2% 0,2% 0,1%