Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  25 109 000 25 405 000 27 272 000
Årsresultat 35 000 -100 000 154 000
Sum eiendeler 6 797 000 6 726 000 7 348 000
Gjeld 4 499 000 4 328 000 4 796 000
Egenkapital 2 299 000 2 398 000 2 552 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 164 600 52 528 29 055 784 719 67 000 *10
2017 168 700 54 000 30 000 846 000 62 000 *9
2018 174 000 55 512 30 840 877 306 58 500 *10

* Faste stillinger. Årsverk: 22,2

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0,5% 0,2% 0,2%