Økonomiske nøkkeltall for Brageteatret AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  29 420 000 30 435 500 30 508 280
Årsresultat 63 400 489 400 743 161
Sum eiendeler 9 954 000 10 791 500 12 128 189
Gjeld 6 318 000 6 665 500 7 259 134
Egenkapital 3 636 000 4 126 000 4 869 055
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2019 178 900 55 512 30 840 895 456 69 125 *10
2020 199 538 57 011 31 673 912 354 78 375 *10
2021 204 750 58 500 32 500 978 084 96 250 *11

* Faste stillinger. Årsverk: 24,3

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0,1% 0,1% 0,3%