Økonomiske nøkkeltall for Brageteatret AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  30 435 500 30 508 280 30 103 413
Årsresultat 489 400 743 161 1 109 010
Sum eiendeler 10 791 500 12 128 189 13 233 690
Gjeld 6 665 500 7 259 134 7 255 624
Egenkapital 4 126 000 4 869 055 5 978 066 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2020 199 538 57 011 31 673 912 354 78 375 *10
2021 204 750 58 500 32 500 978 084 96 250 *11
2022 220 105 60 665 33 703  1 039 790 96 650  *12

* Faste stillinger. Årsverk: 24,5

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0,1% 0,3% 0,7%