Økonomiske nøkkeltall for Brageteatret AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  27 272 000 29 420 000 30 435 500
Årsresultat 154 000 63 400 489 400
Sum eiendeler 7 348 000 9 954 000 10 791 500
Gjeld 4 796 000 6 318 000 6 665 500
Egenkapital 2 552 000 3 636 000 4 126 000
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2018 174 000 55 512 30 840 877 306 58 500 *10
2019 178 900 55 512 30 840 895 456 69 125 *10
2020 199 538 57 011 31 673 912 354 78 375 *10

* Faste stillinger. Årsverk: 22,4

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0,2% 0,1% 0,1%