Byen Vår Drammen AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Selskapet skal være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor:

 • profilering og handelsaktiviteter
 • sentrumsutvikling
 • kulturaktiviteter

Selskapets formål

Selskapets formål er å arbeide for å vitalisere Drammen sentrum gjennom større kommersiell aktivitet, kulturelle opplevelser, vektlegging av estetiske verdier, god tilgjengelighet for alle brukere, skape ett sentrum samt videreutvikle tradisjoner og særpreg.

Mål med eierskapet

 • Vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune.
 • Øke Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til lønnsomhet for begge parter.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 865936702
 • Stiftelsesår: 01.10.1992
 • Drammen kommunes eierandel: 32,9%
  Øvrige eiere: Næringslivet eier 67,1% hvorav Drammen City 28%, Sentrumsgårdeierne Drammen 17%, Byen Vår BA 13% og 9,1% øvrige.
 • Aksjekapital: 350 000 kr.
 • http://www.bvd.no/  

Ledelse og styre

Daglig leder: Tom Søgård 

Styre: Hans Arne Odde (leder), Ole Fevang, Johanna Skjelsbek, Rita Halvorsen og Anne-Margrethe Tveit.