Byen Vår Drammen AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Byen Vår Drammen AS er et sted- og bylivsutviklingsselskap som jobber for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Byen Vår Drammen AS er et uavhengig aksjeselskap som eies av rundt 200 bedrifter og Drammen kommune i fellesskap. Selskapet jobber til beste for Drammen generelt og Drammen sentrum spesielt.

Selskapet ble etablert i 1992 og er i dag et lite «konsern» med Byen Vår Drammen AS som morselskap for datterselskapet Destinasjon Drammen AS. Byen Vår Drammen som selskap har fokus på sentrum, omdømmebygging, arrangementer og bylivsutvikling, Destinasjon Drammen tar seg av destinasjonsarbeidet samt møter og konferanser.

Selskapets formål

Selskapets formål er å arbeide for å vitalisere Drammen sentrum gjennom større kommersiell aktivitet, kulturelle opplevelser, vektlegging av estetiske verdier, god tilgjengelighet for alle brukere, skape ett sentrum samt videreutvikle tradisjoner og særpreg.

Mål med eierskapet

  • Vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune.
  • Øke Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til lønnsomhet for begge parter.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 865 936 702
  • Stiftelsesår: 01.10.1992
  • Drammen kommunes eierandel: 32,9%
    Øvrige eiere: Selskapet eier 18,78 av egne aksjer. Næringslivet eier de resterende eierandelene. De største er Ticon Eiendom AS som eier 4,28%, Aass Bryggeri AS som eier 2,33% og Drammens Tidende AS som eier 2,00%.
  • Antall ansatte: 5
  • Aksjekapital: 350 000 kr.
  • http://www.bvd.no/  

Ledelse og styre

Daglig leder: Tom Søgård 

Styre: Hans Arne Odde (leder), Ole Fevang, Johanna Skjelsbek, Rita Halvorsen og Henriette Mork.