Økonomiske nøkkeltall for Byen Vår Drammen AS

Regnskapsår 2020 2021 2022***
Driftsinntekter  5 104 486 5 610 790 10 584 715
Årsresultat -1 182 142 867 906 -276 713
Sum eiendeler 7 397 658 10 715 822 6 544 176
Gjeld 5 739 220 8 187 917 4 453 860 
Egenkapital 1 658 438 2 527 904  2 090 316 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2020 195 000 75 000 30 000 1 247 200 100 825 5
2021 195 000 75 000 30 000 1 273 788 89 292 5
2022 195 000 75 000 30 000 1 393 403 51 740 5

Aksjekapital: 350 000 kr

*Inkl. resultatavhengig lønnsdel iht. avtale

**Inkl. datterselskapet Destinasjon Drammen AS.

***Regnskapstallene oppgitt her omfatter innfusjonert datterselskap (Arrangement Drammen AS), men ikke datterselskapet Destinasjon Drammen AS.

**** To ansatte har hatt langtids sykefravær i 2021 og 2022.

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
1,1% 7,6%**** 15,2%****