Økonomiske nøkkeltall for Byen Vår Drammen AS

Regnskapsår 2018*** 2019*** 2020***
Driftsinntekter  5 973 854 7 928 210 5 104 486
Årsresultat 123 159 522 991 -1 182 142
Sum eiendeler 4 203 202 5 509 914 7 397 658
Gjeld 1 882 058 2 665 780 5 739 220
Egenkapital 2 321 143 2 844 134 1 658 438
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2018 195 000 75 000 30 000 1 183 190 79 400 5**
2019 195 000 75 000 30 000 1 380 005* 83 400 6
2020 195 000 75 000 30 000 1 247 200 100 825 5

Aksjekapital: 350 000 kr

* Fastlønn for daglig leder (2019: lojalitetsbonus for 2017-2019 inkludert)

** Inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.

*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.

**** Styrevalg ikke gjennomført på generalforsamlingen 10.06.2021 pga. vedtatt forslag fra Drammen kommune om å prolongere nåværende styre og kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i september med valg av styre på agendaen.

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
1,8% 4% 1,1%