Økonomiske nøkkeltall for Byen Vår Drammen AS

Regnskapsår 2019*** 2020*** 2021***
Driftsinntekter  7 928 210 5 104 486 5 610 790
Årsresultat 522 991 -1 182 142 867 906
Sum eiendeler 5 509 914 7 397 658 10 715 822
Gjeld 2 665 780 5 739 220 8 187 917
Egenkapital 2 844 134 1 658 438 2 527 904 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2019 195 000 75 000 30 000 1 380 005 83 400 6
2020 195 000 75 000 30 000 1 247 200 100 825 5
2021 195 000 75 000 30 000 1 273 788 89 292 5

Aksjekapital: 350 000 kr

* Fastlønn for daglig leder (2019: lojalitetsbonus for 2017-2019 inkludert)

** Inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.

*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.

**** To ansatte har hatt langtids sykefravær i 2021.

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4% 1,1% 7,6%****