Regnskapsår 2017*** 2018*** 2019***
Driftsinntekter  5 990 308 5 973 854 7 928 210
Årsresultat -490 791 123 159 522 991
Sum eiendeler 4 605 998 4 203 202 5 509 914
Gjeld 2 408 014 1 882 058 2 665 780
Egenkapital 2 197 984 2 321 143 2 844 134
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte
2017 195 000 75 000 30 000 1 208 549 66 475 5**
2018 195 000 75 000 30 000 1 183 190 79 400 5**
2019 195 000 75 000 30 000 1 380 005* 83 400 6

Aksjekapital: 350 000 kr
* inkl. bonus for årene 2017-2019 utbetalt i 2020.
** Inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
**** Forutsetter at generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling i august.

 

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
3,2% 1,8% 4%