Regnskapsår 2016*** 2017*** 2018***
Driftsinntekter  10 662 299 5 990 308 5 973 854
Årsresultat -104 901 -490 791 123 159
Sum eiendeler 6 600 877 4 605 998 4 203 202
Gjeld 3 912 101 2 408 014 1 882 058
Egenkapital 2 688 776 2 197 984 2 321 143
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 195 000 75 000 30 000 1 487 502* 59 300 4**
2017 195 000 75 000 30 000 1 208 549 66 475 5**
2018 195 000 75 000 30 000 1 183 190 79 400 5**

Aksjekapital: 350 000 kr
* inkl. bonus for årene 2013-2017 utbetalt i 2017.
** inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS
*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
5,2% 3,2% 1,8%