Dpark AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Dpark AS skal besørge de av Drammen kommunes parkeringsoppgaver som ikke er definert som myndighetsutøvelse, men å regne som økonomisk aktivitet. Dette gjelder i hovedsak parkeringsarealer utenfor offentlig ferdselsåre og kommunens parkeringshus. Dpark AS administrerer ca. 430 kommunalt eide avgiftsplasser og ca. 1 140 plasser fordelt på tre parkeringshus. I tillegg utfører Dpark AS enkelte parkeringsoppdrag for noen offentlige og private aktører. Dpark AS leier kommunens p-hus og enkelte parkeringsområder av Drammen Eiendom KF og kjøper håndhevingstjenester og administrative tjenester fra kommunens parkeringsvirksomhet.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drifte parkeringsinfrastruktur og kontrollere vilkårsparkering mot betaling knyttet til parkeringsplasser, parkeringshus og parkeringsanlegg på kommunalt eide arealer, annen grunn eid av offentlig organ og privat grunn, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Mål med eierskapet

Drammen kommune ønsker selv å kontrollere og drifte en betydelig del av tilgjengelige parkeringsplasser i kommunen. Kommunen bruker parkering som byutviklingsverktøy og har utarbeidet en parkeringsstrategi som definerer tilgjengelighet og utvikling av parkeringsplasser i kommunen. Styret i Dpark AS utarbeider og vedtar selskapsstrategi i tråd med kommunens eierstrategi og parkeringsstrategi.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 918 004 378
  • Stiftelsesår: 2016
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 0
  • Aksjekapital: 1 000 000 kroner
  • https://dpark.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Claus Mølbach-Thellefsen

Styre: Inger Marie Bodin Åkvåg (styreleder), Svein Holter (nestleder), Ole Kristian Grinde