Nøkkeltall Dpark AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 37 894 018 40 808 449 33 605 858
Årsresultat etter skatt 3 440 170 4 836 296 1 086 921
Sum eiendeler 19 237 343 23 771 915 21 510 928
Gjeld 11 107 353 10 805 629 7 457 721
Egenkapital 8 129 990 12 966 286 14 053 207
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 0 0 0 0 128 950 0
2019 0 0 0 0 99 565 0
2020 184 000 40 000 24 000 0 111 000 0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2018 2019 2020
0 0 0