Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 34 946 833 37 894 018 40 808 449
Årsresultat etter skatt 2 728 290 3 440 170 4 836 296
Sum eiendeler 14 765 574 19 237 343 23 771 915
Gjeld 10 075 754 11 107 353 10 805 629
Egenkapital 4 689 820 8 129 990 12 966 286
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 0 0 0 0 65 000 0
2018 0 0 0 0 128 950 0
2019 0 0 0 0 99 565 0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2017 2018 2019
0 0 0