Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 3 550 34 946 833 37 894 018
Årsresultat etter skatt (32 900) 2 728 290 3 440 170
Sum eiendeler 7 555 579 14 765 574 19 237 343
Gjeld 5 594 049 10 075 754 11 107 353
Egenkapital 1 961 530 4 689 820 8 129 990
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016 0 0 0 0 24 000 0
2017 0 0 0 0 65 000 0
2018 0 0 0 0 128 950 0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2016 2017 2018
0 0 0