Økonomiske nøkkeltall for Drammen havn AS

Nøkkeltall: Morselskap (ikke konsern)

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  69 087 098 75 380 889 76 637 529
Årsresultat 231 282 817 13 462 869 17 283 702
Sum eiendeler 757 539 388 774 199 878 780 209 255
Gjeld 70 245 918 73 443 538 60 620 653
Egenkapital 687 293 471 700 756 340 719 588 602
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 442 000 102 000 68 000 1 238 726 84 000 19
2021 455 000 105 00 70 00 1 264 838 88 500 19
2022 474 000 109 00 73 000 583 333* 89 000 18

*Ny Havnedirektør ble ansatt 1/6-22.

Fra 2022 etablerte styre et Revisjonsutvalg med 2 medlemmer, honorar leder 20.000,- honorar medlem 17.500,-

 

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
6,58% 8,4% 7,5%